Julgustavad piiblisalmid ja inspireerivad pühakirjad

Encouraging Bible VersesUurige Oma Ingli Arv

Kas olete lootust kaotamas ja soovite alla anda? Ärge tehke! Sest selles artiklis olen valinud välja parimad julgustavad piiblisalmid ja inspireerivad pühakirjakohad, mis teie vaimu, keha ja hinge turgutavad.Mõnikord tunnete end kurnatuna ja annate kergesti alla. Igapäevaselt motiveeritud ei ole nii lihtne.miks pole adam levine sel hooajal hääles

Kuid peate meeles pidama, et olulised on väikesed sammud, mida iga päev oma eesmärkide saavutamiseks astute.

See on sinu otsustada.Teie igapäevane töö sillutab teed teie edule.

Jumal annab sulle oma õnnistusi igal hommikul, et saaksid oma päeva uuesti alustada ja iga mööduva päevaga üha rohkem improviseerida.

Julgustavad piiblisalmid ja inspireerivad pühakirjad

Julgustavad piiblisalmid

Siin on mõned parimad julgustavad ja inspireerivad piiblisalmid, mis ajendaksid teid oma igapäevaelus rohkem otsima.Alustame!

Joosua 1:7

Ole ainult tugev ja väga julge, järgides kogu seadust, mida mu sulane Mooses sulle käskis. Ärge pöörake sellelt paremale ega vasakule, et teil õnnestuks kõikjal, kuhu lähete.

Joosua 1:9

Kas ma pole sind käskinud? Ole tugev ja julge. Ärge kartke. Ärge kartke, sest Issand, teie Jumal, on teiega kõikjal, kuhu lähete.

Nutulaulud 3: 22-23

Just ISSANDATE armsate lahkuste tõttu ei jää me tühjaks, sest tema kaastunne ei katke. Nad on igal hommikul uued; suur on teie ustavus.

Luuka 12:25-26

Kes teist saab muretsemisega teie elule ühe tunni lisada? 26 Kuna sa ei saa seda väga väikest asja teha, siis miks sa muretsed ülejäänu pärast?

Luuka 12:32

Ärge kartke, väike kari, sest teie isal on olnud hea meel anda teile kuningriik.

Õpetussõnad 3:5-6

Usalda Jehoovat kogu südamest ja ära toetu oma mõistusele. Tunnustage teda kõigil oma teedel ja ta teeb teie teed sirgeks.

Psalm 16:8

Ma olen alati seadnud ISSANDA enda ette; sest ta on minu paremal käel, siis ma ei kõiguta.

Psalm 18:1-2

Ma armastan sind, Issand, mu jõud. Issand on mu kalju, mu kindlus ja mu päästja; mu Jumal, mu kalju, kelle juurde ma varjun; mu kilp ja mu pääste sarv, mu kõrge torn.

Psalm 23: 5-6

Sa valmistad minu ette laua mu vaenlaste juuresolekul. Sa võid mu pead õliga; mu tass ajab üle. Tõesti, teie headus ja armastus järgivad mind kogu mu elupäevad ja ma elan Issanda kojas igavesti.

Psalm 27:4

Ühte ma palun Issandalt, ainult seda ma taotlen: et saaksin elada Issanda kojas kõik oma elupäevad, vaadata Issanda ilu ja otsida Teda Tema templis.

Psalm 27: 1-3

ISSAND on mu valgus ja mu pääste, keda ma peaksin kartma? ISSAND on mu elu kindlus – keda ma peaksin kartma? Kui õelad tungivad minu vastu, et mind õgida, komistavad ja kukuvad mu vaenlased ja vaenlased. Kuigi armee piirab mind, ei karda mu süda; kuigi sõda minu vastu puhkeb, olen isegi siis enesekindel.

Psalm 28:6-7

Kiidetud olgu ISSAND, sest Ta on kuulnud mu armuhüüdmist. ISSAND on mu tugevus ja kilp; mu süda usaldab teda ja ta aitab mind. Mu süda hüppab rõõmust ja kiidan teda oma lauluga.

Psalm 31:24

Olge tugevad ja teie süda olgu julge, kõik, kes loodate Issanda peale.

Psalm 37:23-24

ISSAND teeb tugevaks selle sammud, kellel on temast hea meel; kuigi ta võib komistada, ta ei kuku, sest ISSAND toetab teda oma käega.

Psalm 37:39

Aga õigete pääste tuleb Jehoovalt. Ta on nende kindlus raskuste ajal.

Loe rohkem: Graatsilised ettemääratuse piiblisalmid

Psalm 46:1-3

Jumal on meie varjupaik ja tugevus, väga kohalolev abi hädas. Seepärast me ei karda, kuigi maa muutub, kuigi mäed raputatakse merede südamesse; kuigi selle veed kohisevad ja on rahutud, kuigi mäed värisevad oma paisumisest. Selah.

Psalm 54:1

Päästa mind, oh Jumal, oma nimega ja anna mulle õigust oma jõuga.

Psalm 62:6

Tema on ainult minu kalju ja mu pääste; ta on mu kõrge torn; Ma ei ole väga liigutatud.

Psalm 62:5-8

Jah, mu hing, leia rahu Jumalas; minu lootus pärineb temalt. Tõesti, ta on mu kalju ja mu pääste; ta on mu kindlus, ma ei kõiguta. Minu pääste ja au sõltuvad Jumalast; ta on mu võimas kalju, mu pelgupaik. Usaldage teda alati, inimesed; Valage oma südamed talle välja, sest Jumal on meie varjupaik.

Psalm 71:16

Ma lähen Issanda JUMALA väega; Ma mainin teie õigust, ainult teie õigust.

Psalm 73:26

Mu liha ja mu süda nurisevad; aga Jumal on mu südame tugevus ja osa igavesti.

Psalm 112: 1, 7-8

Kiitke Issandat! Õndsad on need, kes kardavad Issandat. Nad ei karda kurje sõnumeid; nende süda on kindel, kindel Issandas. Nende süda on kindel, nad ei karda.

Psalm 118:14-16

Issand on mu tugevus ja mu laul; temast on saanud mu pääste. Rõõmu ja pääste hääl kostab õigete telkides; Issanda parem käsi teeb väetegusid. Issanda parem käsi tõstetakse üles; Issanda parem käsi teeb väetegusid.

Psalm 119:114-115

Sa oled mu salapaik ja mu rinnakilp ohu vastu; minu lootus on teie sõnas. Minge minust kaugele, te kurjategijad; et ma pean oma Jumala õpetusi.

Psalm 138:3

Kui mu hüüe teie kõrvu kostis, andsite mulle vastuse ja tegite mind suureks oma hinge jõuga.

Heebrealastele 10:24-25

Ja mõelgem, kuidas saaksime üksteist julgustada armastusele ja headele tegudele, mitte loobuma kooskäimisest, nagu mõnel on kombeks, vaid üksteist julgustades – ja seda enam, kui näete lähenevat päeva.

Heebrealastele 11:1

Nüüd on usk kindlustunne selles, mida me loodame, ja kindlus selle suhtes, mida me ei näe.

heebrea keel Ja ws 12: 1:2

Seetõttu, kuna meid ümbritseb nii suur tunnistajate pilv, siis heitkem minema kõik, mis takistab, ja patt, mis nii kergesti takerdub. Ja jookskem visadusega meie jaoks ette nähtud võistlust, suunates oma pilgud Jeesusele, usu teerajajale ja täiuslikkusele. Tema ees ootava rõõmu nimel talus Ta risti, põlgades selle häbi, ja istus Jumala trooni paremale käele.

Heebrealastele 6:19

See lootus on meil hinge ankur, kindel ja turvaline.

Jesaja 12:2

Vaata, Jumal on mu pääste; Ma usun Issandat kartmata, sest Issand on mu tugevus ja laul; ja temast on saanud mu pääste.

Jesaja 40:31

Aga need, kes ootavad Issandat, saavad uut jõudu; nad saavad tiivad nagu kotkad: joostes nad ei väsi ja kõndides ei väsi nad.

Jesaja 41:10

Ärge kartke, sest ma olen teiega; ära vaata hädas ringi, sest mina olen sinu Jumal; ma annan sulle jõudu, jah, ma olen sinu abiline; jah, minu tõeline parem käsi on sulle toeks.

Jesaja 43:1-3

Ära karda, sest ma olen sind lunastanud; Ma kutsusin sind nimepidi, sa oled minu. Kui sa lähed läbi vete, olen ma sinuga; ja jõgede kaudu ei uputa nad sind; kui sa kõnnid läbi tule, sa ei põle ja leek ei hävita sind. Sest mina olen Issand, sina Jumal, Iisraeli Püha, sinu Päästja.

Jesaja 43:2

Kui sa lähed läbi vete, olen ma sinuga; ja läbi jõgede ei lähe nad üle sinu; kui sa lähed läbi tule, siis sa ei põle; ja leegil ei ole sinu üle võimu.

Matteuse 11:28

Tulge minu juurde kõik, kes olete mures ja vaevatud, ja ma annan teile hingamise.

Markuse 10:27

Jeesus ütles neile otsa vaadates: 'Inimestele on see võimatu, aga Jumalale mitte, sest Jumalale on kõik võimalik.

2. Korintlastele 1:3-4

Kiitus olgu meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal ja Isa, halastuse Isa ja kõige trööstimise Jumal! Kes lohutab meid kõigis meie hädades, et me saaksime lohutada teisi, kes on hädas, selle trööstiga, millega Jumal meid trööstib.

1. Tessalooniklastele 2:11-12

Sest te teate, et me käitusime teie kõigiga nagu isa oma lastega, julgustades, lohutades ja õhutades teid elama Jumala väärilist elu, kes kutsub teid oma kuningriiki ja auhiilgusse.

1. Tessalooniklastele 5:11

Seega lohutage ja ehitage üksteist edasi, nagu te olete teinud.

1. Timoteosele 6:12

Võitle head usuvõitlust. Võtke kinni igavesest elust, millesse teid kutsuti, kui tegite paljude tunnistajate juuresolekul oma hea ülestunnistuse.

2. Timoteosele 4:17

Aga Issand seisis mu kõrval ja andis mulle jõudu, et minu kaudu kuulutaks sõnum täielikult ja kõik paganad saaksid seda kuulda.

Filiplastele 1:6

Olge selles kindlad, et see, kes teis alustas head tööd, viib selle lõpuni Kristuse Jeesuse päevani.

Filiplastele 4:6

Ärge muretsege millegi pärast, vaid andke oma soovid kõiges Jumalale teatavaks palve ja anumise kaudu koos tänuga. Ja Jumala rahu, mis ületab igasuguse mõistuse, hoiab teie südameid ja mõtteid Kristuses Jeesuses.

Filiplastele 4:7

Ja Jumala rahu, mis ületab igasuguse mõistuse, hoiab teie südameid ja mõtteid Kristuses Jeesuses.

Filiplastele 4:19

Ja mu Jumal annab teile kõik, mida te vajate, tema auhiilguse rikkusest Kristuses Jeesuses.

1. Peetruse 5:7

Pange kõik oma mured tema kaela, sest ta hoolitseb teie eest.

1. Peetruse 5:7

Pange kõik oma mured tema kaela, sest ta hoolitseb teie eest.

5. Moosese 31:6

Olge tugevad ja võtke südamega ning ärge kartke neid, sest Issand, teie Jumal, läheb koos teiega; ta ei võta sinult abi ära.

5. Moosese 31:8

Issand on see, kes käib teie ees. Ta on sinuga; ta ei vea sind alt ega jäta sind maha. Ärge kartke ega häbenege.

5. Moosese 33:27

Igavene Jumal on teie varjupaik ja selle all on igavesed käed.

Nahum 1:7

Issand on hea, tugev paik hädapäeval; ja ta tunneb neid, kes teda oma turvaliseks varjuks võtavad.

Roomlastele 8:28

Ja me oleme teadlikud, et kõik asjad töötavad koos kasuks nende jaoks, kes armastavad Jumalat ja keda on iseloomustanud tema eesmärk.

Roomlastele 8:31

Mida me võime nende asjade kohta öelda? Kui Jumal on meie poolt, kes on meie vastu?

Roomlastele 8:38-39

Sest ma olen kindel, et ei surm ega elu, ei inglid, ei valitsejad, ei olevikud ega tulevased asjad ega väed, ega need, mis on kõrgel, ega maa all, ega miski, mis on tehtud, tulge meie ja Jumala armastuse vahele, mis on Kristuses Jeesuses, meie Issandas.

Roomlastele 15:13

Nüüd tehku lootuse Jumal teid täis rõõmu ja rahu usu kaudu, et kogu lootus oleks teie päralt Püha Vaimu väes.

1. Korintlastele 15:58

Sel põhjusel, mu kallid vennad, olge sihikindlad ja kõigutamatud, andke end alati Issanda tööle, sest te olete kindlad, et teie töö ei ole Issandas mõjutu.

2. Korintlastele 4:16-18

Mille pärast me ei anna teed väsimusele; kuid kuigi meie väline inimene muutub nõrgemaks, muutub meie sisemine inimene iga päevaga uueks. Sest meie praegune häda, mis on vaid lühikest aega, toob meile palju suurema au; Kuigi meie mõtted ei ole nähtaval, vaid nähtamatutel, sest nähtavad on ajalised; aga nähtamatud asjad on igavesed.

Efeslastele 3:1721

et Kristusel oleks oma koht teie südames usu kaudu; ja et teil, olles juurdunud ja rajatud armastuses, oleks jõudu näha koos kõigi pühakutega, kui lai ja pikk ja kõrge ja sügav see on, ja et teil oleks teadmisi Kristuse armastusest, mis on väljaspool kõiki teadmisi, et saaksite saada täielikuks, nagu Jumal ise on täielik. Nüüd sellele, kes meis töötava väe läbi suudab teha rohkem kui kõik meie soovid ja mõtted, temale olgu au koguduses ja Kristuses Jeesuses põlvest põlve igavesti ja igavesti! Olgu nii.

Loe rohkem: Inspireerivad piiblisalmid tugevuse kohta

1. Peetruse 2:9-10

Kuid teie olete eriline rahvas, püha rahvas, preestrid ja kuningad, täielikult Jumalale alla antud rahvas, et saaksite selgeks teha selle voorused, kes teid pimedusest taevavalgusesse viis. Varem te ei olnud rahvas, kuid nüüd olete Jumala rahvas; siis ei halastatud sulle, aga nüüd on sulle halastust antud.

Jaakobuse 1:2-4

Olgu teile rõõmuks, mu vennad, kui te läbite kõikvõimalikke katseid; Sest teil on teadmine, et teie usu proovilepanek annab teile väe lootuses edasi minna; Kuid las see jõud avaldada oma täielikku mõju, et saaksite täielikuks ilma midagi vajamata.

1. Johannese 3:1-3

Vaadake, millise suure armastuse on Isa meile andnud, nimetades meid Jumala lasteks; ja sellised me oleme. Sel põhjusel ei näe maailm, kes me oleme, sest ta ei näinud, kes ta oli. Mu armsad, nüüd oleme Jumala lapsed ja praegu pole selge, kelleks me saama peaksime. Oleme kindlad, et tema ilmutamisel oleme tema sarnased; sest me näeme teda sellisena, nagu ta on. Ja igaüks, kellel on see lootus temasse, pühitseb end, nagu tema on püha.

1. Johannese 3:22

Ja ta täidab meile kõik meie palved, sest me järgime tema seadusi ja teeme seda, mis on tema silmis meelepärane.

1. Johannese 4:4

Teie, armsad lapsed, olete Jumalast ja olete need võitnud, sest see, kes on teis, on suurem kui see, kes on maailmas.

lihtsad õhtusöögi retseptid 6-liikmelisele perele

2. Moosese 15:2

Issand on mu tugevus ja mu tugev abimees, temast on saanud mu pääste: ta on mu Jumal ja ma kiidan teda; mu isa Jumal ja ma annan talle au.

1. Ajaraamat 29:12

Rikkus ja au tulevad sinult ja sa oled kõigi valitseja ning sinu käes on vägi ja jõud; teie võimuses on teha suureks ja anda kõigile jõudu.

1. Ajaraamat 16:11

Vaadake Issandat ja tema jõudu; otsi alati tema nägu.

Nehemja 8:10

Siis ta ütles neile: 'Minge nüüd ära ja võtke rasva oma toiduks ja magusat joogiks ning saatke mõned selle juurde, kellele pole midagi valmistatud, sest see päev on meie Issandale püha. lein teie südames; sest Issanda rõõm on teie tugevus.

Habakuk 3:19

Issand Jumal on mu tugevus ja ta teeb mu jalad nagu metsikujalad, juhatades mind mu kõrgustel. Juhtpillidel peamuusikale.

Matteuse 6:34

Ärge siis homse eest hoolt kandke: homne päev hoolitseb enda eest. Võtke päeva vaeva nii nagu see tuleb.

Matteuse 19:26

Ja Jeesus neile otsa vaadates ütles: 'Inimestel pole see võimalik; aga Jumalaga on kõik võimalik.

Mark 12:30

Ja sa pead armastama Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamest ja kogu oma hingest ja kogu oma mõistusest ja kogu oma jõust.

Apostlite teod 1:8

Aga teil on vägi, kui Püha Vaim tuleb teie peale; ja te saate minu tunnistajateks Jeruusalemmas ja kogu Juudeas ja Samaarias ning maa äärteni.

2. Korintlastele 4:16

Mille pärast me ei anna teed väsimusele; kuid kuigi meie väline inimene muutub nõrgemaks, muutub meie sisemine inimene iga päevaga uueks.

2. Korintlastele 5:7

Sest me elame usust, mitte nägemisest.

2. Korintlastele 12:9-10

Ja ta ütles mulle: 'Sulle piisab minu armust, sest minu vägi saab täielikuks nõrgas.' Suure heameelega tunnen siis uhkust oma nõrga keha üle, et Kristuse vägi oleks minu peal. Seega tunnen rõõmu nõrkusest, ebasõbralikest sõnadest, vajadustest, julmadest rünnakutest, hädadest Kristuse pärast: sest kui ma olen nõrk, siis olen ma tugev.

Efeslastele 3:16

Et ta teeks teid oma hiilguse rikkuses tugevaks väega oma Vaimu kaudu teie südametes;

Efeslastele 6:10

Lõpuks olge tugevad Issandas ja tema väes.

Filiplastele 4:13

Ma olen võimeline kõike tegema tema kaudu, kes annab mulle jõudu.

2. Timoteosele 1:7

Sest Jumal ei andnud meile hirmu vaimu, vaid väe ja armastuse ja enesekontrolli vaimu.

2. Tessalooniklastele 3:3

Aga Issand on ustav. Ta kinnitab sind ja kaitseb sind kurja eest.

Psalm 23:4

Isegi kui ma kõnnin läbi surma varju oru, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga; teie kepp ja teie kepp, need lohutavad mind.

Matteuse 6:33

Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis kõike seda antakse teile.

1. Peetruse 4:11

Kes räägib, nagu see, kes räägib Jumala kõnesid; kes iganes teenib, nagu see, kes teenib selle jõuga, mille Jumal annab – et kõiges saaks austatud Jumal Jeesuse Kristuse läbi. Temale kuulub au ja võim igavesti ja igavesti. Aamen.

Johannese 16:33

Ma olen seda teile öelnud, et teil oleks rahu minus. Maailmas ootavad teid viletsused. Aga võta näpust; Olen maailmast üle saanud.

Psalm 29:11

Andku Issand oma rahvale jõudu! Issand õnnistagu oma rahvast rahuga.

Ustavad kristlased on leidnud suurt abi Piibli inspireerivatest kirjakohtadest. Nendest Jumala sõnadest on nad leidnud suure jõu ja tarkuse, kuidas selles maailmas käituda.

Rohkem piiblisalme saad lugeda siit . Kas teil on mõni lemmik julgustav piiblisalm või inspireeriv pühakirjakoht? Palun jaga meiega.