Kuidas palvetada jumaliku halastuse kaplit?

How Pray Divine Mercy ChapletUurige Oma Ingli Arv

Jumaliku halastuse kapleti tähtsus

22. veebruaril 1931 ilmus meie Issand ja Päästja Jeesus Kristus pühale Faustinale oma südamest kiirgavate kiirtega ja andis talle sõnumi inimkonnale. 13. septembril 1935 oli tal teine ​​nägemus. Päev hiljem palus sisemine hääl tal seda palvet tavalistel rosaariumihelmestel palvetada.Seda kapslit tuntakse jumaliku halastuse kaptenina. See on nii võimas, et preestrid soovitavad seda patustele viimase lootusena. Isegi kui seda korra ette lugeda, saab patune meie Issandalt armu.

Kuidas palvetada jumaliku halastuse kaplit?

Seda lihtsat, kuid väga tõhusat palvet saab teha lihtsate rosaariumihelmestega.

kirurgia palve sõbra eest
Kuidas palvetada jumaliku halastuse kaplit?

Kuidas palvetada jumaliku halastuse kaplit?1. samm: avapalve

Tehke ristimärk.

Öelge see avapalve.

Sa aegusid, Jeesus, kuid elu allikas purskas välja hingedele ja halastuse ookean avanes kogu maailmale. Oo eluallikas, mõõtmatu jumalik halastus, ümbritse kogu maailm ja tühjenda end meie pealeNüüd öelge järgmine palve kolm korda

Oo veri ja vesi, mis purskasid välja Jeesuse südamest halastuse allikana meie jaoks, ma usaldan Sind!


2. samm: kolm esimest palvet

Roosipärja kolmel helmel palvetage Meie Isa, Tere Maarja ja Apostlik Usutunnistus.

miks chyler leigh jättis hallid

Meie Isa

Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi; Sinu kuningriik tulgu; Sinu tahtmine sündigu maa peal nagu taevas. Meie igapäevane leib anna meile täna; ja anna meile andeks meie eksimused, nagu meie anname andeks neile, kes meie vastu eksivad; ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid kurjast.

Ave Maria

Tere Maarja, täis armu. Issand on sinuga. Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili, Jeesus. Püha Maarja, Jumalaema, palveta meie, patuste eest, praegu ja meie surmatunnil, aamen.

kingitused naisele, kellel on kõik olemas

Apostlik usutunnistus

Ma usun Jumalasse, Kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse; ja Jeesuses Kristuses, Tema ainus Poeg, meie Issand, kes sündis Pühast Vaimust, sündis Neitsi Maarjast, kannatas Pontius Pilatuse all, löödi risti; suri ja maeti. Ta laskus põrgusse; kolmandal päeval tõusis Ta surnuist üles; Ta tõusis taevasse, istub Jumala, Kõigeväelise Isa paremal käel; sealt ta tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Ma usun Püha Vaimu, püha katoliku kirikusse, pühakute osadusse, pattude andeksandmisse, ihu ülestõusmisse ja igavesse ellu.

3. samm: Igavene Isa palve

Alustage iga kümnendit Meie Isa helmestega, palvetades seda palvet.

Igavene Isa, ma pakun Sulle Sinu kallilt armastatud Poja, meie Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja verd, hinge ja jumalikkust lepituseks meie ja kogu maailma pattude eest.

4. samm: kurva kire palve

Pärast kümnendi lõppemist 10 Tere Maarja helmel palvetage see palve.

Tema kurva kannatuse nimel halasta meie ja kogu maailma peale

Korrake samme 3 ja 4 kõigi viie aastakümne jooksul.

parim kingitus poistele 2015

5. samm: Püha Jumala palve

Pärast kõigi viie aastakümne läbimist lõpetate jumaliku halastuse kapi, palvetades 3 korda järgmise palve

Püha Jumal, Püha Vägev, Püha Surematu, halasta meie ja kogu maailma peale.

Võimaluse sulgemispalve

Igavene Jumal, kelles halastus on lõputu ja kaastunde aare – ammendamatu, vaata meie peale lahkelt ja suurenda meis oma halastust, et me rasketel hetkedel ei langeks meeleheitele ega langeks meeleheitele, vaid alistuksime suure usaldusega Sinu pühale tahtele, mis on Armastus ja Halastus ise.

Divine Mercy Chaplet on väga tõhus ja imeline. Seda võib palvetada igal ajal või jumaliku halastuse novena.

Loe rohkem: Püha Jude Novena: lootusetute olukordade ja lootusetute juhtumite jaoks