Novena paaridele, kes üritavad rasestuda

Novena Couples Trying ConceiveUurige Oma Ingli Arv

Kui soovite perekonda kasvatada, kuid pole siiani saanud, siis see Novena rasestuda proovivatele paaridele võib teid aidata.Meie Issand soovib, et me alistuksime talle ja jagaksime temaga oma sügavamaid tundeid, soove ja saladusi.

Siin on mõned palved rasestumiseks.

Püha Franciscuse müügi üheksas

Palve rasestumiseks

Taevane Isa, ma tulen täna sinu juurde ja olen alati sinu armastav sulane, et paluda sinult taotlust lapseootele. See on tasu, mida ma oma eluga kalliks pean. Tänan teid õnnistuste eest, mis mul on, ja õnnistuse eest, mida ma peatselt saama hakkan. Ma usun Jeesuse nimesse ega pea teda enesestmõistetavaks. Ma armastan sind, Issand, kogu oma südamest ja tean, et mind pole hüljatud ega unustatud. Aamen.Palve rasestumiseks

Oo kuulsusrikas Püha Gerard, võimas eestkostja Jumala ees ja meie aja imetegija, ma kutsun sind ja otsin sinu abi. Sina, kes sa täitsid alati Jumala tahet maa peal, aita neil, kes soovivad rasestuda, täita Jumala püha tahet. Palu Eluandja poole, kellelt kogu lapsevanemaks olemine lähtub, et nad võiksid eostada ja kasvatada lapsi, kes on selles elus Jumalale meelepärased ja Taevariigi pärijad. Aamen.

Palve viljakuse eest

Sa oled minu viljakuse jumal. Ma palvetan ja usun teie sõnasse üleloomuliku eostumise ja terve täieliku raseduse eest.

Ma palun, et sa istutaksid seemne mu üsasse, Issand. Mitte ükskõik milline seeme, vaid Jumala püha ja terve seeme.

Sa ütlesid, et mine edasi ja ole viljakas. Nii et Jumal, ma palun täna, et Sa avaks mu emaka, et ma saaksin ilmale tuua lapse ja isegi lapsed.

Nii nagu Sa avasid Saara emaka nii paljude aastate pärast, usun ma, et oled ja teed sama ka täna. Ma usun, et sa täidad oma lastele antud lubadusi.

Ma tean, et sa kustutad mu soovi. Issand, nii nagu Hanna oli ilma lapseta, annad sa talle poja pärast tema sinu poole palvetamist. Sa kuulsid tema palvet. Ja täna ma tean, et mu palve ei ole sinu ees tühine, vaid seda võetakse kuulda ja sellele vastatakse.

Issand, nii nagu sa mäletasid Raahelit ja ta rasestus, kuula mu palveid ning mind ja mu perekonda. Võimaldage mul rasestuda ja ilma jääda.

1. Moosese 30:22
Siis meenus Jumalale Raahel; ta kuulas teda ja võimaldas tal rasestuda.

Ütlesid, et küsi ja antakse. Sellel päeval ma palun viljakust emakas. Ma murran viljatuse vaimu ja astun igale vaenlase rünnakule vastu, et vältida rasedust.

2. Korintlastele 4:18
Me ei keskendu mitte nähtavale, vaid nähtule nähtule. Sest nähtav on ajutine, aga nähtamatu on igavene.

G enesis 25:21
Iisak palvetas Jehoova poole oma naise eest, sest naine oli lastetu. ISSAND vastas tema palvele ja tema naine Rebeka jäi rasedaks.

Loe rohkem: Ärevuse, stressi ja depressiooni novena Püha DymphnaleNovena paaridele, kes üritavad rasestuda

Novena paaridele, kes üritavad rasestuda

Novena paaridele, kes üritavad rasestuda

Novena paaridele, kes üritavad rasestuda – 1. päev

Alustagem Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Issand, elu Jumal, me tuleme sinu juurde lootuses ja oleme avatud sinu plaanidele meie ja meie pere jaoks.

Me ei saa aru uuest elust, püüdes saada lapsi vahenditega, mis on väljaspool teie tahtmist. Teame, et hoolite meist ja me ei heida meelt. Selle asemel anname alandlikult Sinu kätesse oma lapse eostamise, tunnistades Sind elukingitajaks.

Pidage meeles meid, nagu mäletasite Saarat ja Aabrahamit (1Ms 16-17), õnnistades neid nende viljatuses, et maailm tunneks ära teie jumaliku rolli nende poja Iisaki eostamisel, kellel on edaspidi rohkem järglasi kui tähed, Iisraeli rahvas.

Kingi meile rahu sel ebakindluse ajal, et võiksime olla kindlad Sinu pidevas hoolitsuses ja armastuses meie vastu.

Aamen.

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

kingitus 90-aastasele naisele

Novena paaridele, kes üritavad rasestuda – 2. päev

Alustagem Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Issand, elu Jumal, me tuleme sinu juurde lootuses ja oleme avatud sinu plaanidele meie ja meie pere jaoks.

Me ei saa aru uuest elust, püüdes saada lapsi vahenditega, mis on väljaspool teie tahtmist. Teame, et hoolite meist ja me ei heida meelt. Selle asemel anname alandlikult Sinu kätesse oma lapse eostamise, tunnistades Sind elukingitajaks.

Pidage meeles meid, nagu mäletasite Rebekat ja Iisakit (1Ms 25), õnnistades neid nende viljatuses kaksikutega, et maailm tunneks ära Sinu jumaliku rolli nende poja Jaakobi eostamisel, kes oli Iisraeli 12 suguharu isa.

Kingi meile rahu sel ebakindluse ajal, et võiksime olla kindlad Sinu pidevas hoolitsuses ja armastuses meie vastu.

Aamen.

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

jumalik halastus võimas

Novena paaridele, kes üritavad rasestuda – 3. päev

Alustagem Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Issand, elu Jumal, me tuleme sinu juurde lootuses ja oleme avatud sinu plaanidele meie ja meie pere jaoks.

Me ei saa aru uuest elust, püüdes saada lapsi vahenditega, mis on väljaspool teie tahtmist. Teame, et hoolite meist ja me ei heida meelt. Selle asemel anname alandlikult Sinu kätesse oma lapse eostamise, tunnistades Sind elukingitajaks.

Pidage meeles meid, nagu mäletasite Raahelit ja Jaakobi (1Ms 30), õnnistades neid nende viljatuses, et maailm tunneks ära Sinu jumaliku rolli nende poja Joosepi eostamisel, kellest saab kahe Iisraeli suguharu isa.

Kingi meile rahu sel ebakindluse ajal, et võiksime olla kindlad Sinu pidevas hoolitsuses ja armastuses meie vastu.

Aamen.

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Loe rohkem: Praha Novena imik

Novena paaridele, kes üritavad rasestuda – 4. päev

Alustagem Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Issand, elu Jumal, me tuleme sinu juurde lootuses ja oleme avatud sinu plaanidele meie ja meie pere jaoks.

Me ei saa aru uuest elust, püüdes saada lapsi vahenditega, mis on väljaspool teie tahtmist. Teame, et hoolite meist ja me ei heida meelt. Selle asemel anname alandlikult Sinu kätesse oma lapse eostamise, tunnistades Sind elukingitajaks.

Pidage meeles meid, nagu mäletasite Manoahit ja tema naist (Kohtunikud 13), õnnistades neid nende viljatuses, et maailm tunneks ära teie jumaliku rolli nende poja Simsoni eostamisel, kes teeniks Iisraeli kohtumõistjana ja aitaks iisraellasi selle vastu. nende vaenlased.

Kingi meile rahu sel ebakindluse ajal, et võiksime olla kindlad Sinu pidevas hoolitsuses ja armastuses meie vastu.

Aamen.

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Novena paaridele, kes üritavad rasestuda – 5. päev

Alustagem Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Issand, elu Jumal, me tuleme sinu juurde lootuses ja oleme avatud sinu plaanidele meie ja meie pere jaoks.

Me ei saa aru uuest elust, püüdes saada lapsi vahenditega, mis on väljaspool teie tahtmist. Teame, et hoolite meist ja me ei heida meelt. Selle asemel anname alandlikult Sinu kätesse oma lapse eostamise, tunnistades Sind elukingitajaks.

Pidage meeles meid nii, nagu mäletasite Hannat ja Elkanat (1Sam 1), õnnistades neid nende viljatuses, et maailm tunneks ära teie jumaliku rolli nende poja Saamueli, suure prohveti ja Iisraeli viimase kohtumõistja eostamisel.

Kingi meile rahu sel ebakindluse ajal, et võiksime olla kindlad Sinu pidevas hoolitsuses ja armastuses meie vastu.

Aamen.

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Novena paaridele, kes üritavad rasestuda – 6. päev

Alustagem Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Issand, elu Jumal, me tuleme sinu juurde lootuses ja oleme avatud sinu plaanidele meie ja meie pere jaoks.

Me ei saa aru uuest elust, püüdes saada lapsi vahenditega, mis on väljaspool teie tahtmist. Teame, et hoolite meist ja me ei heida meelt. Selle asemel anname alandlikult Sinu kätesse oma lapse eostamise, tunnistades Sind elukingitajaks.

Pidage meeles meid, nagu mäletasite sunnamiidi naist ja tema meest (2. Kuningate 4. peatükk), õnnistades neid nende viljatuses, et maailm tunneks ära teie jumaliku rolli eostamisel nende pojast, kelle, kuigi Pühakirjas nimetati nimeta, ärkas hiljem surnuist üles Eliisa.

Kingi meile rahu sel ebakindluse ajal, et võiksime olla kindlad Sinu pidevas hoolitsuses ja armastuses meie vastu.

Aamen.

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Loe rohkem: Laitmatu eostamise üheksas

Novena paaridele, kes üritavad rasestuda – 7. päev

Alustagem Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Issand, elu Jumal, me tuleme sinu juurde lootuses ja oleme avatud sinu plaanidele meie ja meie pere jaoks.

Me ei saa aru uuest elust, püüdes saada lapsi vahenditega, mis on väljaspool teie tahtmist. Teame, et hoolite meist ja me ei heida meelt. Selle asemel anname alandlikult Sinu kätesse oma lapse eostamise, tunnistades Sind elukingitajaks.

Pidage meeles meid, nagu mäletasite Saarat ja Tobiast (Toobiti raamat), õnnistades neid pärast kurjade vaimude väljaajamist, et maailm tunneks ära teie jumaliku rolli nende abielus ja nende laste eostamises.

Kingi meile rahu sel ebakindluse ajal, et võiksime olla kindlad Sinu pidevas hoolitsuses ja armastuses meie vastu.

Aamen.

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Novena rasestuda üritavatele paaridele – 8. päev

Alustagem Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Issand, elu Jumal, me tuleme sinu juurde lootuses ja oleme avatud sinu plaanidele meie ja meie pere jaoks.

Me ei saa aru uuest elust, püüdes saada lapsi vahenditega, mis on väljaspool teie tahtmist. Teame, et hoolite meist ja me ei heida meelt. Selle asemel anname alandlikult Sinu kätesse oma lapse eostamise, tunnistades Sind elukingitajaks.

Pidage meeles meid, nagu mäletasite Eliisabet ja Sakarjat (Lk 1), õnnistades neid nende viljatuses, et maailm tunneks ära teie jumaliku rolli nende poja, Ristija Johannese, Jeesuse nõbu ja Messia tuleku kuulutaja eostamisel.

Kingi meile rahu sel ebakindluse ajal, et võiksime olla kindlad Sinu pidevas hoolitsuses ja armastuses meie vastu.

Aamen.

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Novena paaridele, kes üritavad rasestuda – 9. päev

Alustagem Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

Issand, elu Jumal, me tuleme sinu juurde lootuses ja oleme avatud sinu plaanidele meie ja meie pere jaoks.

Me ei saa aru uuest elust, püüdes saada lapsi vahenditega, mis on väljaspool teie tahtmist. Teame, et hoolite meist ja me ei heida meelt. Selle asemel anname alandlikult Sinu kätesse oma lapse eostamise, tunnistades Sind elukingitajaks.

Pidage meeles meid, nagu mäletasite Maarjat (Lk 1), õnnistades teda tema viljatuses igavese neitsina, et maailm tunneks ära teie jumaliku rolli tema Poja Jeesuse, Jumala Poja ja maailma Päästja eostamisel.

Kingi meile rahu sel ebakindluse ajal, et võiksime olla kindlad Sinu pidevas hoolitsuses ja armastuses meie vastu.

Aamen.

Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.

Aamen.

50. sünnipäeva kingiideed talle

Loe rohkem: Kaitseingel Novena palve