Sisukad piiblisalmid sõprusest

Meaningful Bible Verses About FriendshipUurige Oma Ingli Arv

Piibel on täis tarkust. Täna. Uurime sõprust käsitlevaid piiblisalme, mida Piibel sõpruse kohta ütleb.Oh, seda mugavust, kirjeldamatut mugavust, kui tunnete end inimesega turvaliselt, kui ei pea kaaluma mõtteid ega mõõtma sõnu, vaid andma neile kõigile jõudu, et nad on, agad ja vili koos, teades, et ustav käsi võtab ja sõelub nad hoidke, mis on väärt hoidmist- ja puhuge lahkuse hingega ülejäänu minema – George EliotSõprus on eriline side kellegagi, kes tead, et ta ei mõista sind sinu puuduste pärast, pigem lohutab sind, kui oled kurb, ja rõõmustab, kui oled õnnelik.

liblika tähendus armastuses

Sõprus on üks asi, ilma milleta on elu tõeliselt puudulik. See on nagu perekond teie majast väljas, inimeste tuumik, kelleta te ei kujutaks mu elu ette. Üks sõber elus on palju: kaks on palju; kolm on vaevalt võimalikud.Sõprus vajab teatavat elu paralleelsust, mõttekogukonda eesmärkide rivaalitsemist.

Aristoteles ütles: Sõprus on nagu üks hing, mis elab kahes kehas.

Isegi Piibel ütleb, et on sõber, kes hoiab rohkem kui vend.Sõpruse ilust on räägitud mitmeid ütlusi, tsitaate, luuletusi, lugusid, raamatuid ja mida kõike veel, mistõttu on sõprusest palju kirjutatud ka usuõpikutes. Selles artiklis oleme toonud teieni erinevad piiblisalmid sõpruse kohta, mis mainivad ja ülistavad sõpruse kaunist sidet.

Piibli salmid sõprusest

Piibli salmid sõprusest

Õpetussõnad 13:20

Käi koos tarkadega ja saa targaks, sest lollide kaaslane saab kahju

— Õpetussõnad 13:20

Ülaltoodud vanasõna on üks võimsamaid piiblisalme sõpruse kohta. See tähendab, et muutute sarnaseks inimestega, kellega te end ümbritsete. Võtate omaks harjumused, mis teie sõpradel on ja teie eesmärgid muutuvad sõprade eesmärkidega sarnaseks.

See on meeldetuletus, et peaksite alati eemalduma ebausaldusväärsetest ja ebaausatest inimestest. Enda ümbritsemine ebaausate inimestega kahjustab isiksust ja hinge.

Õpetussõnad 17:17

Sõber armastab igal ajal ja vend sünnib õnnetusteks

— Õpetussõnad 17:17

Eespool tsiteeritud salm kirjeldab, et leiad sõbra, kes seisab alati sinu kõrval ka olukorras, kus vend sind ei toeta. See vanasõna ütleb, et teie tõeline sõber on esimene, kes on teie jaoks olemas, kui teil on abi.

Tõeline, südamlik, ustav sõber, armastab nii raskuste, hädade kui ka õitsengu ajal. Mitte ühelegi inimesele ei saa seda kõike rakendada nii suure tõe ja täpsusega kui Issand Jeesus Kristus; ta on sõber, mitte ainult inglitega, vaid ka inimestega; eriti oma kirikust ja rahvast; patustest inimestest, tölneridest ja patustest; nagu ilmneb sellest, et ta kutsub neid meeleparandusele, võttis need vastu ja tuli maailma neid päästma: ta armastab neid ja armastab neid pidevalt.

Luuka 6:31

Tehke teistele nii, nagu teeksite neid teile

— Luuka 6:31

Kõige populaarsemate sõpruse kohta käivate piiblisalmide hulgas ütleb vanasõna, et kohtlema inimest samamoodi, nagu soovid, et teised sinuga käituksid. See on ' kuldne reegel mille järel saate muuta selle maailma paremaks kohaks elamiseks ning luua armsaid suhteid ja sidemeid paljude inimestega ning luua uusi sõprussuhteid.

Ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehtaks. Kui sulle ei meeldi, kui sulle midagi tehakse, siis ära tee seda ka teistele. Reegel on nii lihtne. Kui järgiksime maailma religioonide kuldreeglit, takistaks see meid ainult teistele kahjulikke asju tegemast.

See aitaks tegelikult kaasa maailma praeguse olukorra paranemisele ja inimesed elavad õnnelikumat elu kui praegu. Näiteks ei tohiks me varastada, sest meile ei meeldi, kui teised meie käest varastavad. Me ei tohiks kuritarvitada, sest meile ei meeldi, kui teised meid solvavad.

Me ei tohiks teistele valetada, sest meile ei meeldi, kui meile valetatakse. Me ei tohiks teistele haiget teha, sest meile ei meeldi, kui meile haiget tehakse.

Ja mida Jeesus ütleb? Ta ütleb: Tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehtaks. See ei ole negatiivselt väljendatud käsk, pigem positiivne.

Kristus läheb palju kaugemale sellest, et ta ei tee teistele halba, ja tõstab lati teistele headele asjadele.

Muidugi, ära varasta, ära valeta, ära peta, ära kuritarvita. Kuid lisaks sellele andke teistele avatud südamega, olge kaastundlik kõigi olendite suhtes, rääkige alati tõtt, kui suutsite vaikida, olge aus, aidake teisi, keda näete abi vajavat, ja palvetage teiste eest.

Tehke head ja ärge mainige, mida isand püüab maailmale kuulutada.

Loe rohkem: Graatsilised ettemääratuse piiblisalmid

Filiplastele 2:3

See ei tulene isekatest ambitsioonidest ega asjata edevusest. Pigem ja alandlikkus väärtustage teisi enda kohta

— Filiplastele 2:3

Eespool tsiteeritud vanasõna õpetab meile, et Jeesus näitas üles alandlikkust, andes oma tegude eest au oma Isale ja kasutades oma väge teiste teenimiseks ja abistamiseks, mitte nende domineerimiseks ja mahasurumiseks. Teiste väärtustamine rohkem kui iseennast on tõelise alandlikkuse põhimääratlus.

Paulus ütleb: ärge olge kangekaelne ja nõudke oma teed. Mõelge esmalt teiste vajadustele. Ta selgitab ustavatele filiplastele, et usklikud seavad teiste vajadused omadest ettepoole. Nagu Jeesus seda õpetas, on kuldreegel: „Armasta oma ligimest nagu iseennast”.

Koloslastele 3:13

Kandke üksteist, andke üksteisele andeks, kui kellelgi teist on kellegi vastu kaebusi. Andesta, nagu Issand sulle andestab

— Koloslastele 3:13

Eespool tsiteeritud vanasõna õpetab meid andestama, olema lahked, helded, empaatiavõimelised iga Issanda loomingu suhtes.

Siinne Kristus tahab, et me oleksime tänulikud ja armulised oma kohaloleku eest. Armastus võimaldab meil teiste puudustest mööda vaadata. Mõned inimesed tahavad kõiki jälgida; nad tahavad järelevalvet teha. Peame nende puudused kahe silma vahele jätma ja lahkuma.

Galaatlastele 6:2

Kandke üksteise koormaid ja nii täidate Kristuse seadust

— Galaatlastele 6:2

Eespool tsiteeritud vanasõna ülistab teiste aitamise voorust, sest nii toimides kuuletud Kristuse kuulutustele.

Kristus on võimeline neid koormaid ainult kandma, et need eemaldada ja ära võtta, mida ta on teinud oma vere, ohvri ja rahulduse kaudu.

helisemine vasakus kõrvas ingli tähendus

Pühad kannavad üksteise koormaid, lohutades neid, kui neid rõhub süütunne, tundes neile nende kurbuses kaasa, palvetades, et Jumal annaks neile armu, ja andestades neile endile.

Õpetussõnad 18:24

On sõpru, kes hävitavad üksteist, kuid tõelised sõbrad lähevad lahti kui vend

— Õpetussõnad 18:24

See vanasõna õpetab meile, et maailmas eksisteerib mingi fiktiivne ja võlts sõprus, et ennast sõbralikuna näidata on väga tore ja igati täiesti kahjumlik: seda hoiavad üleval kallid peod ja etendused jne. , kus laud oigab maiuspaladest ja kus jutt on kas laim; tagarääkimine ja skandaal, mis on ettevõtte erinevate salkade üldised teemad.

Tõelised sõbrad aga ei tee sinu eest nii ekstravagantseid asju, vaid on esimesed, kes sind abistavad, kui sul abi vaja läheb.

Õpetussõnad 27:5-6

Parem on avatud noomitus kui varjatud armastus. Sõbra haavu võib usaldada, aga vaenlane korrutab suudlusi

— Õpetussõnad 27:5–6

Selle vanasõna tähendus puudutab varjatud armastust (rääkides nii romantilisest kui ka jumalikust armastusest) või väljendamatut armastust või kasumit kas armastava või selle armastuse objekti vastu.

Kui väljendate kellegi vastu armastust kas sõnade või tegudega ja inimene lükkab teid tagasi, siis teate, kus te selle inimesega seisate, ja see võib olla lähtepunktiks võimalikuks leppimiseks või selle armastuse edasiseks aktiivseks demonstreerimiseks.

Seejärel võite vabalt edasi liikuda, selle asemel, et pühendada aega ja vaeva, mida saaks mingil muul viisil produktiivsemalt kulutada.

Õpetussõnad 27:17

Raud teritab rauda ja keegi ei terita teist

— Õpetussõnad 27:17

See piiblisalm sõprusest, mille järgi õppinud mehed teritavad teineteise meelt ja innustab üksteist õppima. Kristlased teravdavad üksteise armu või õhutavad üksteist neid ja neile antud kingitusi teostama ning armastama ja olema lahked kõigi elusolendite vastu.

Õpetussõnad 12:26

Õiged valivad oma sõpru hoolikalt, kuid õelate tee viib nad eksiteele

— Õpetussõnad 12:26

See salm õpetab meile, et vaene õiglane mees on parem kui tema patune naaber, kuigi jõukas ja üllas.

Head sõbrad, kes toetavad Jumala eluviisi, võivad avaldada meie elule tohutult positiivset mõju.

Kuid sõbrad, kelle teod ja hoiakud on avalikult või delikaatselt Jumala tõe vastu, võivad meid maha kiskuda ja eksiteele viia.

Loe rohkem: Motiveerivad piiblisalmid kümnise ja annetuste kohta

Job 16:20-21

Minu eestkostja on mu sõber, kui mu silmad valavad Jumala poole pisaraid, mehe nimel anub ta Jumalat nagu sõber

— Iiob 16:20-21

1. Saamueli 18:4

Joonatan võttis rüüst, mida ta kandis, ja andis selle Taavetile koos tema tuunika ja isegi mõõga, vibu ja vööga

– 1. Saamueli 18:4

See salm kujutab inimhinge selle arengu erinevates aspektides. Jumalik armastus (Taavet), inimlik armastus (Jonathan) ja isiklik tahe (Saul) on kõik siin toimimas.

Inimliku ja jumaliku armastuse ühendamist sümboliseerib Joonatani ja Taaveti sõlmitud leping.

Jaakobuse 4:11

Vennad ja õed, ärge laimage üksteist. Igaüks, kes räägib venna või õe vastu või mõistab nende üle kohut, räägib seaduse vastu ja mõistab selle üle kohut. Kui mõistate kohut seaduse üle, ei pea te sellest kinni, vaid mõistate selle üle kohut.

— Jaakobuse 4:11

See salm on väga õpetlik, kuna palub meil mitte öelda teiste kohta valeväiteid. Oleme Jumalale truudusetud, kui räägime oma lähedastele vastu.

Õpetussõnad 16:28

Perversne inimene õhutab konflikte ja kuulujutt lahutab lähedasi sõpru

— Õpetussõnad 16:28

See Õpetussõnade salm annab meile teada kahest jumalakartmatust omadusest. See hoiatab, et rikutud mees levitab tüli. Selline inimene lubab ka kuulujutte ja laimu, mis lõhub sõprussuhteid.

2. Kuningate 2:2

Eelija ütles Eliisale: jää siia, ISSAND on mind läkitanud Peetelisse. 'Aga Eliisa ütles: 'Nii tõesti kui Jehoova elab ja sina elad, ma ei jäta sind.' Ja nad läksid alla Peetelisse.

ingel number 949

— 2. Kuningate 2:2

Iib 2:11

Kui Iiobi kolm sõpra, teemanlane Elifas, suhhilane Bildad ja naamalane Soofar, kuulsid kõigist teda tabanud hädadest, asusid nad oma kodudest välja ja tulid kokku, et minna talle kaasa tundma ja teda lohutama.

— Iiob 2:11

See salm paneb tähtsaks heade, vooruslike ja tarkade sõprade olemasolu, kes on teiega kurbuse ajal. See juhendab meid ka selliseid sõpru otsima ja samamoodi olema.

Õpetussõnad 22:24-25

Ärge sõbrunege kuuma iseloomuga inimesega, ärge suhtlege kergesti vihastuva inimesega, vastasel juhul võite õppida nende viise ja sattuda lõksu

— Õpetussõnad 22:24–25

See vanasõna ütleb nii selgelt, et kui teil on sõpru, kes kaotavad kergesti tuju, omandate lõpuks ka sama harjumuse. Sa ei tohiks isegi saada seotud sellise inimesega. Parem hoidke sellistest inimestest eemale, sest mässite end vihast tulenevatesse probleemidesse.

Koguja 4:9-12

Kahel inimesel on parem kui ühel, sest nad võivad aidata üksteisel edu saavutada. Kui üks inimene kukub, saab teine ​​käe välja sirutada ja aidata. Kuid keegi, kes kukub üksi, on tõsises hädas.

– Koguja 4:9–12

See sõprust käsitlev piiblisalm selgitab, et elus on alati hea olla sõpradega, sest nad toetavad teid teie ettevõtmistes ja aitavad rasketel aegadel. See lisab veel, et ka kaks lähestikku lamavat inimest võivad teineteist soojas hoida. Aga kuidas saab üksi soojas olla? Üksinda seisvat inimest saab rünnata ja lüüa, kuid kaks saab seista vastamisi ja vallutada. On isegi paremaid, sest kolmekordse punutud nöör ei lähe kergesti katki.

Üksik inimene võib vaenlaste käest kergesti rabada. Lihtne näide on kolmekordse punutud köis, mis on tugevam kui ühepalmikuline köis ja seega tugevam.

Koloslastele 3:12-14

Kandke üksteist ja andke teisele andeks, kui kellelgi teist on kellegi vastu kaebusi. Andesta, nagu Issand sulle andestas, ja üle kõigi nende vooruste armastus, mis seob nad kõik täiuslikuks ühtsusse

– Koloslastele 3:12–14

See salm palub järgijatel olla kaastundlikud, lahked ja alandlikud, kuna nad on Jumala valitud. Peate olema teistele andestav, sest Jumal andis teile ka teie patud andeks.

Johannese 15:12-15

Minu käsk on järgmine: armastage üksteist, nagu mina olen teid armastanud. Suuremat armastust pole kellelgi kui see: anda oma elu sõprade eest. Olete mu sõbrad, kui teete seda, mida ma käsin

– Johannese 15:12–15

Minu käsk on järgmine: armastage üksteist, nagu mina olen teid armastanud. Suuremat armastust pole kellelgi kui see: anda oma elu sõprade eest. Olete mu sõbrad, kui teete seda, mida ma käsin. Ma ei nimeta teid enam sulasteks, sest sulane ei tea oma isanda asju. Selle asemel olen kutsunud teid sõpradeks, sest olen teile teatanud kõigest, mida ma oma Isalt õppisin.

Selles salmis palub Jeesus oma järgijatel üksteist armastada nii, nagu tema neid armastas. Jeesus mõistis Isa armastuse tähendust. Ta käsib oma ustavatel olla valmis ka teiste eest oma elu andma.

Loe rohkem: 60 piiblisalmi lahkuminekute ja südamevalu kohta, et teie südant lohutada

Õpetussõnad 24:5

Targad võidavad suure jõu kaudu ja need, kellel on teadmised, valdavad oma jõudu

— Õpetussõnad 24:5

Tugevus, millele siin viitab, on võime eristada õiget ja valet ning tegutseda vastavalt sellele. Ainult tarkadel on see jõud.

Õpetussõnad 24:28

Ärge tunnistage oma ligimese vastu ilma põhjuseta ega kasutage oma huuli petmiseks

— Õpetussõnad 13:20

ingel 6666 tähendus

Naabrid võivad tähendada teie sõpru, lähedasi ja neid, kes teie läheduses elavad. See sõpruse salm selgitab, et te ei tohiks ilma õige põhjuseta tunnistada oma lähedaste vastu. Vale ja laimuga ei tohiks kellegi mainet kahjustada.

Sageli levitavad inimesed negatiivseid asju inimese kohta oma isekasu eesmärgil. See on absoluutselt keelatud, kuna teil pole selleks põhjust isegi siis, kui räägite tõtt.

Psalm 37:3

Looda Issanda peale ja tee head; elage maal ja nautige turvalist karjamaad

— Laul 37:3

Issand on sinu tõeline sõber. Sa peaksid teda usaldama. Te ei pea muretsema ega häiritud olema halbade meeste pärast, kes võivad olla rikkad ja õnnelikud. Sa peaksid otsima Jumala varjupaika.

Õpetussõnad 19:20

Kuulake nõuandeid ja aktsepteerige distsipliini ning lõpuks loetakse teid tarkade hulka

— Õpetussõnad 19:20

1. Korintlastele 15:33

Ärge laske end eksitada. Halb seltskond rikub hea iseloomu

– 1. Korintlastele 15:33

Eespool tsiteeritud vanasõna hoiatab meid korrumpeerunud inimeste seltskonna eest. Sõprus selliste ebamoraalsete inimestega mõjutab teie iseloomu ja eksitab teid patu ja viletsuse poole.

Sõprus on üks ilusamaid ja suurimaid kingitusi, mille Jumal on inimkonnale andnud. Kuid teadke, et see ei tule kergelt. Elukestev sõprus nõuab alati usaldust, pingutust, järjekindlust ja empaatiat. Sõpruse hüved on igati väärt jõupingutusi, mida oma sõbra nimel teete.