Väga tõhusad peaingel Rafaeli palved tervenemiseks

Highly Effective Archangel Raphael Prayers

Püha Rafael on üks seitsmest peainglist, kes seisavad Jumala trooni ees . Peaingel Rafaeli tervenemispalved on väga tõhusate palvete komplekt, mis on tervendanud lugematuid usklikke sajandeid.Püha Raffaeli tuntakse ravitsejana , kuna ta pakub ülimat rahulikkust ka kehale ja hingele. Peaingel Püha Rafael on ka üks ainsast 3-st, mida Püha Piibel mainib.Raphaeli tähendus on Jumal tervendab . Toobiti raamatus ilmutab Ta end kui ingel Rafael, üks seitsmest, kes seisavad Issanda ees ja kes tervendaks Maa.

Püha Raffaeli peetakse reisijate, meremeeste, pimedate, kehahädade, õnnelike kohtumiste, õdede, arstide, meditsiinitöötajate, kosjasobitajate, kristliku abielu ja katoliku õpingute kaitsepühakuks.palve kaitseks kahju eest

Teda on sageli kujutatud saua käes hoidmas. Teda näidatakse ka kas hoidmas või kala peal seismas.

Peaingel Rafael palvetab tervenemise eest

Peaingel Rafael palvetab tervenemise eest

Millal loete peaingel Rafaeli palveid?

Kui olete meeleheitel või tunnete end hajevil, on väga raske oma elu kõige kriitilisematel aegadel sisemist usku säilitada.Kuid inimesed, kes usuvad endasse ja Jumalasse, on parimad saavutajad. Nad on need, kes suudavad kõige raskemates olukordades lahendada naeratus näol.

Te ei tohi tagasi astuda lihtsalt sellepärast, et teie või teie lähedased on haiged ja vajavad ravi.

Helistage julgelt Püha Rafael palvetades tema poole täie pühendumusega. Kindlasti leiate väljapääsu sellest jamast, milles olete.

Peaingel Püha Raafaeli poole palvetamine on väidetavalt tõeliselt võimas ja see mõjub kõigile, kes on usklikud, kes on usklikud kannatlikkusesse ja raskesse töösse. Kes tõesti usub usku ja Kõigevägevama jumalikku jõudu.

Siin on mõned püha Rafaeli palved, mida saate lugeda alati, kui vajate oma haiguse korral kõrgemate jõudude sekkumist.

See on kindlasti suureks abiks neile, kes seda hädasti vajavad.

Novena Pühale Peainglile Rafaelile

Neid palveid tuleb teha 9 päeva või 9 tundi järjest.

Peaingel Novena püha Raafaeli täielikku palvet saate paluda allpool TÄPSELT järjestus.

Meie Isa

Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi; Sinu Kuningriik tulgu, Sinu tahtmine sündigu maa peal nagu taevas. Meie igapäevane leib anna meile täna; ja anna meile andeks meie eksimused, nagu meie anname andeks neile, kes meie vastu eksivad; ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid kurjast. Aamen.

Tere Maarja

Tere, Maarja täis armu, Issand on sinuga. Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on su ihu vili Jeesus. Püha Maarja, Jumalaema, palveta meie, patuste eest praegu ja meie surmatunnil Aamen.

Üks au olla

Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, nagu see oli alguses, on nüüd ja on igavesti lõputu maailm.

Sissejuhatav palve

Oo kuulsusrikas peaingel püha Rafael, taevase õukonna suur vürst, sa oled hiilgav oma tarkuse ja armu kingituste poolest. Oled teejuht neile, kes rändavad mööda maad, merd või õhku, vaevatute lohutaja ja patuste varjupaik.

Taaskord lugege üks Glory Be…

Palve

Palume teid, aidake <> kõigis tema vajadustes ja kõigis selle elu kannatustes, nagu kunagi aitasite noort Tobiast tema reisidel. Kuna olete Jumala ravim, palvetame teid alandlikult, et raviksite tema hinge paljusid vaevusi ja tema keha vaevavaid haigusi.

Taaskord lugege üks Glory Be…

Palve

Eriti palume teilt soosingut, südame pöördumise eestpalvet ja puhtuse suurt armu, et valmistuda Püha Vaimu templiks. Aamen.

Taaskord lugege üks Glory Be…

Lõpupalve

Püha Raafael, hiilgava seitsme seast, kes seisavad Tema trooni ees, kes elab ja valitseb, tervise ingel, Issand on täitnud su käe taevast palsamiga, et leevendada või ravida meie valusid. Tervendage või ravige haiguse ohvrit. Ja juhatage meie samme, kui kahtlete oma teedes.

Jumal kuulaku ja vastaku meie palvele vastavalt oma pühale tahtele ja Tema suuremaks auks. Me palume seda meie Issanda Jeesuse Kristuse kaudu, aamen

Loe rohkem: Mary Undoer of Knots Novena ja Prayers

Püha Rafaeli palve

Õnnistatud püha Rafael, peaingel, me palume Sind aita meid kõigis meie vajadustes ja katsumustes selles elus, kuna sina taastasid Jumala väe läbi nägemise ja andsid noorele Tobitile juhiseid. Otsime alandlikult sinu abi ja eestpalvet, et meie hing saaks terveks, keha oleks kaitstud kõigi hädade eest ja et jumaliku armu kaudu saaksime kõlbulikud elama Jumala igaveses auhiilguses taevas.
Aamen.

Võimas Peaingel Rafaeli palved tervenemise eest

Kuulsusrikas peaingel püha Rafael, taevase õukonna suur prints, sa oled oma tarkuse ja armu kingituste poolest silmapaistev. Oled teejuht neile, kes rändavad mööda maad, merd või õhku, vaevatute lohutaja ja patuste varjupaik. Ma palun teid, aidake mind kõigis mu vajadustes ja kõigis selle elu kannatustes, nagu kunagi aitasite noort Tobiast tema reisidel. Kuna sa oled Jumala ravim, palun ma alandlikult, et sa tervendaksid mu hinge paljud vaevused ja hädad, mis mu keha vaevavad. Ma palun teilt eriti soosingut (siin mainige teie erilist kavatsust) ja suurt puhtuse armu, et valmistada mind ette Püha Vaimu templiks.
Aamen.

Palve püha Rafaeli poole enne reisi ja reisijate eest

Kallis püha Rafael, sinu armas nimi tähendab, et Jumal tervendab. Issand saatis sind noore Tobiase juurde teda kogu pika teekonna jooksul juhatama. Naastes õpetasite talle, kuidas oma isa pimedust ravida. Seetõttu on kristlaste jaoks loomulik palvetada teie abi saamiseks turvaline reis ja õnnelikku tagasitulekut. Seda palume nii endale kui ka kõigile, kes on kodust kaugel.
Aamen.

Püha Rafael Palve kaitseks kõigi kurjade eest

Kõige püha ema, inglite ja peainglite kuninganna, saada mulle oma meister, peaingel püha Rafael, lase tal JEESUSE PÜHAS NIMES mind terveks ravida kõigist mu vaimsetest ja füüsilistest vaevustest. Kaitsku ta mind saatana ja kõigi kurjade vaimude eest. Püha Rafael on minu teejuht ja kaitsja minu teekonnal läbi elu. Oo, kuulsusrikas peaingel Rafael, õnnistuste kuulutaja, palveta meie eest!
Aamen.

Loe rohkem: Boondocki pühakute palve tähendus ja piibellik päritolu

Imeline Püha Rafaeli palve füüsilise tervenemise eest

Peaingel Raphael ei paku mitte ainult otsest mis tahes füüsilise vaevuse või haiguse paranemine ; ta annab ka juhiseid selle kohta, kuidas saate oma tervist üldiselt parandada.

Peaingel Rafaeli tervendamiseks kutsumiseks kasutage järgmist Mantrat, visualiseerides samal ajal tema smaragdrohelist valgust, mis teid ümbritseb: Peaingel Rafael palun aidake mind järgmise probleemi ravimisel (nimetage oma tervisemure). Ümbritsege mind oma tervendava valgusega ja andke mulle juhiseid positiivsete muudatuste kohta, mida saan oma tervise parandamiseks teha, ja emotsionaalsete probleemide kohta. Palun aidake koordineerida kõiki tervendajaid, kes saavad mind tervenemisprotsessis aidata. Aitäh ja nii see on.

Võimas Palve energeetilise tervenemise eest

Peaingel Raphael palun täida mind oma rohelise tervendava valgusega ja aita mul vabastada igasugune negatiivne energia, mõtlemine või emotsioonid, mis ei teeni minu kõrgeimat hüve. Palun andke mulle juhiseid positiivsete muudatuste kohta, mida saan teha, et parandada oma energiavibratsiooni ja säilitada optimaalne heaolu. Aitäh ja nii see on

Lühike palve peainglile pühale Rafaelile

Püha Rafael, peaingel, jumaliku armastuse nool ja ravim, haavate meie südant, me palume teid Jumala põleva armastusega ja lase sellel haaval kunagi paraneda, et ka igapäevaelus püsiksime alati armastuse teel ja võita kõik asjad armastuse kaudu. Aamen.

Pühitsemise palve pühale Rafaelile

Pühitsemine tähendab algselt millegi, tavaliselt kiriku pühaks muutmist või kuulutamist.

Püha peaingel Rafael, seistes nii lähedal Jumala troonile ja esitades Talle oma palveid, austan sind kui Jumala erilist sõpra ja sõnumitoojat. Valin teid oma patrooniks ja soovin teid armastada ja kuuletuda nagu noor Tobias. Ma pühendan teile oma keha ja hinge, kogu oma töö ja kogu oma elu. Ma tahan, et sa oleksid minu teejuht ja nõuandja kõigis minu elu ohtlikes ja rasketes probleemides ja otsustes. Pea meeles, kallis püha Rafael, et Jumala arm hoidis sind koos heade inglitega taevas, kui uhked põrgusse heideti. Seepärast palun ma teid aidata minu võitluses maailma, liha ja kuradi vastu. Kaitske mind kõigi ohtude ja iga patujuhtumi eest. Suuna mind alati rahu, turvalisuse ja päästmise teele. Esitage minu palved Jumala poole, nagu te esitasite Tobiase palved, et teie eestpalve kaudu saaksin oma hinge päästmiseks vajalikke armu. Pea mind meeles ja palu alati minu eest Jumala Poja palge ees. Aidake mul armastada ja teenida oma Jumalat ustavalt, surra Tema armus ja lõpuks teenida teiega ühinemist, et näha ja kiita Jumalat igavesti taevas. Aamen.

Loodan, et Püha Rafael vastab kõigile teie palvetele ja täidab teie soovid, mis muudavad selle maailma paremaks kohaks elamiseks.

Loodan, et leiate artiklist abi.

Loe rohkem: Püha Juuda palved Lootuse jaoks meeleheitel aegadel