Jumalik Halastus Novena

Divine Mercy NovenaUurige Oma Ingli Arv

Mis on Divine Mercy Novena?

Traditsiooniliselt on novena üheksa päeva palvet, mis on ette nähtud pidupäeva tähistamiseks. Kuigi jumaliku halastuse kaplit Novenat saab ette kanda igal ajal, on seda kõige parem ette kanda kell 3.00. sest käes on Suure Halastuse tund.320 ingli number

22. veebruaril 1931 ilmus meie Issand ja Päästja Jeesus Kristus pühale Faustinale oma südamest kiirgavate kiirtega ja andis talle sõnumi inimkonnale. 13. septembril 1935 oli tal teine ​​nägemus. Päev hiljem palus sisemine hääl tal seda palvet tavalistel rosaariumihelmestel palvetada.

Seda kapslit tuntakse jumaliku halastuse kaptenina. See on nii võimas, et preestrid soovitavad seda patustele viimase lootusena. Isegi kui seda korra ette lugeda, saab patune meie Issandalt armu. Lisaks lugege kuidas palvetada jumaliku halastuse kaplit .

Püha Maria Faustina Kowalska jumalikust halastusest

Püha Maria Faustyna Kowalska Püha Sakramendist nimetati jumaliku halastuse sekretäriks, oli Poola roomakatoliku nunn ja müstik ning teda kutsuti alandlikuks instrumendiks ja hiljem kuulutas kirik ta jumaliku halastuse apostliks.Püha Johannes Paulus II nimetas teda ka meie aja suureks jumaliku halastuse apostliks tema pühendumise ja armastuse eest jumaliku halastuse vastu.

Helena Kowalska sündis 25. augustil 1905 Poolas Glogowiecis Marianna ja Stanisław Kowalski perekonnas. Ta oli väga noorest peale pühendunud Kristusele ja osales seitsmeaastaselt Püha Sakramendi näitusel, kus ta otsustas pühendada oma elu Kristusele.

20-aastaselt astus ta Varssavi kloostrisse ning sai hiljem isa Michał Sopoćko abiga ülestunnistajaks ja vaimseks juhiks, kes toetas tema pühendumist jumalikule halastusele.Püha Faustina maalis kunstniku abiga oma Jeesuse antud nägemuse põhjal esimese Jumaliku Halastuse kujutise. Aastal 1925 astus ta Varssavi Halastuse Jumalaema õdede kongregatsiooni ja elas seal kolmteist aastat ning teda õnnistati erinevate ilmutuste, ekstaaside, bilokatsiooni kingituse, varjatud häbimärgistamise, inimhingedesse lugemise, müstilise kihlamisega, ja pulmad kui kingitus tema äärmise pühendumise eest jumalikule halastusele.

Ta sai peamiseks ülesandeks levitada halastuse sõnumit ja kutsuda meist igaüks andma oma elu Issandale ja armastama oma ligimest.

Pühale Faustinale andis Jeesus Kristus ka uued kummardamise vormid, nagu pilt, millele on kirjutatud Jeesus, ma usaldan sind, jumaliku halastuse püha, jumaliku halastuse kapten, palve tema ristisurma tunnil, Halastuse tund ja Halastuse sõnumi jutlused.

Need jumalateenistused sisalduvad Püha Maria Faustina Kowalska päevikus, mis räägib Jumala armastavast sõnumist jumalikust halastusest. Õde Faustina suri 5. oktoobril 1938, olles noorelt 35-aastane.

Püha Faustina kuulutati pühakuks 30. aprillil 2000. Tema säilmeid hoitakse Kraków-Łagiewnikis asuvas jumalikus pühamus. Jumaliku Halastuse Apostellik Liikumine jätkab oma missiooni ja levitab Halastuse sõnumit maailmale.

mida tähendab silmade tõmblemine vaimselt

Jumalik Halastus Novena

Seda lihtsat, kuid imelist palvet saab teha lihtsate rosaariumihelmestega.

Jumaliku Halastuse Chaplet Novena

Jumaliku Halastuse Chaplet Novena

Jumaliku halastuse novena: 1. päev

Täna tooge Minuni KÕIK INIMESED, ERITI KÕIK PATUSED, ja kastke nad Minu halastuse ookeani. Nii lohutate Mind kibedas leinas, millesse hingede kaotus Mind sukeldab.

Halastavaim Jeesus, kelle loomuses on meie peale kaastunne ja meile andeks anda, ei vaata meie pattudele, vaid meie usaldusele, mille paneme Sinu lõputule headusele. Võtke meid kõiki vastu oma kaastundlikuma südame elupaika ja ärge kunagi laske meil sellest põgeneda. Me palume seda Sinu armastuse läbi, mis ühendab Sind Isa ja Püha Vaimuga.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk kogu inimkonnale ja eriti vaestele patustele, kes kõik on ümbritsetud Jeesuse Kaastundlikumast Südamest. Tema kurva kannatuse nimel näita meile oma halastust, et me ülistaksime Sinu halastuse kõikvõimsust igavesti ja igavesti.

Aamen.

Loe rohkem: Püha Jude Novena: lootusetute olukordade ja lootusetute juhtumite jaoks

Jumaliku halastuse novena: 2. päev

Täna tooge Minuni KÕIK INIMESED, ERITI KÕIK PATUSED, ja kastke nad Minu halastuse ookeani. Nii lohutate Mind kibedas leinas, millesse hingede kaotus Mind sukeldab.

Halastavaim Jeesus, kelle loomuses on meie peale kaastunne ja meile andeks anda, ei vaata meie pattudele, vaid meie usaldusele, mille paneme Sinu lõputule headusele. Võtke meid kõiki vastu oma kaastundlikuma südame elupaika ja ärge kunagi laske meil sellest põgeneda. Me palume seda Sinu armastuse läbi, mis ühendab Sind Isa ja Püha Vaimuga.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk kogu inimkonnale ja eriti vaestele patustele, kes kõik on ümbritsetud Jeesuse Kaastundlikumast Südamest. Tema kurva kannatuse nimel näita meile oma halastust, et me ülistaksime Sinu halastuse kõikvõimsust igavesti ja igavesti.

Aamen.

Palvetage Jumaliku halastuse kapsel

Jumaliku halastuse novena: 3. päev

Täna tooge Minuni KÕIK INIMESED, ERITI KÕIK PATUSED, ja kastke nad Minu halastuse ookeani. Nii lohutate Mind kibedas leinas, millesse hingede kaotus Mind sukeldab.

Halastavaim Jeesus, kelle loomuses on meie peale kaastunne ja meile andeks anda, ei vaata meie pattudele, vaid meie usaldusele, mille paneme Sinu lõputule headusele. Võtke meid kõiki vastu oma kaastundlikuma südame elupaika ja ärge kunagi laske meil sellest põgeneda. Me palume seda Sinu armastuse läbi, mis ühendab Sind Isa ja Püha Vaimuga.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk kogu inimkonnale ja eriti vaestele patustele, kes kõik on ümbritsetud Jeesuse Kaastundlikumast Südamest. Tema kurva kannatuse nimel näita meile oma halastust, et me ülistaksime Sinu halastuse kõikvõimsust igavesti ja igavesti.

Aamen.

Palvetage Jumaliku halastuse kapsel

Jumaliku halastuse novena: 4. päev

Täna tooge Minuni KÕIK INIMESED, ERITI KÕIK PATUSED, ja kastke nad Minu halastuse ookeani. Nii lohutate Mind kibedas leinas, millesse hingede kaotus Mind sukeldab.

Halastavaim Jeesus, kelle loomuses on meie peale kaastunne ja meile andeks anda, ei vaata meie pattudele, vaid meie usaldusele, mille paneme Sinu lõputule headusele. Võtke meid kõiki vastu oma kaastundlikuma südame elupaika ja ärge kunagi laske meil sellest põgeneda. Me palume seda Sinu armastuse läbi, mis ühendab Sind Isa ja Püha Vaimuga.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk kogu inimkonnale ja eriti vaestele patustele, kes kõik on ümbritsetud Jeesuse Kaastundlikumast Südamest. Tema kurva kannatuse nimel näita meile oma halastust, et me ülistaksime Sinu halastuse kõikvõimsust igavesti ja igavesti.

Aamen.

Palvetage Jumaliku halastuse kapsel

Loe rohkem: Püha Peregrine Novena palve vähi eest

Jumaliku halastuse novena: 5. päev

Täna tooge Minuni KÕIK INIMESED, ERITI KÕIK PATUSED, ja kastke nad Minu halastuse ookeani. Nii lohutate Mind kibedas leinas, millesse hingede kaotus Mind sukeldab.

Halastavaim Jeesus, kelle loomuses on meie peale kaastunne ja meile andeks anda, ei vaata meie pattudele, vaid meie usaldusele, mille paneme Sinu lõputule headusele. Võtke meid kõiki vastu oma kaastundlikuma südame elupaika ja ärge kunagi laske meil sellest põgeneda. Me palume seda Sinu armastuse läbi, mis ühendab Sind Isa ja Püha Vaimuga.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk kogu inimkonnale ja eriti vaestele patustele, kes kõik on ümbritsetud Jeesuse Kaastundlikumast Südamest. Tema kurva kannatuse nimel näita meile oma halastust, et me ülistaksime Sinu halastuse kõikvõimsust igavesti ja igavesti.

Aamen.

Palvetage Jumaliku halastuse kapsel

Jumaliku halastuse novena: 6. päev

Täna tooge Minuni KÕIK INIMESED, ERITI KÕIK PATUSED, ja kastke nad Minu halastuse ookeani. Nii lohutate Mind kibedas leinas, millesse hingede kaotus Mind sukeldab.

Halastavaim Jeesus, kelle loomuses on meie peale kaastunne ja meile andeks anda, ei vaata meie pattudele, vaid meie usaldusele, mille paneme Sinu lõputule headusele. Võtke meid kõiki vastu oma kaastundlikuma südame elupaika ja ärge kunagi laske meil sellest põgeneda. Me palume seda Sinu armastuse läbi, mis ühendab Sind Isa ja Püha Vaimuga.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk kogu inimkonnale ja eriti vaestele patustele, kes kõik on ümbritsetud Jeesuse Kaastundlikumast Südamest. Tema kurva kannatuse nimel näita meile oma halastust, et me ülistaksime Sinu halastuse kõikvõimsust igavesti ja igavesti.

Aamen.

Palvetage Jumaliku halastuse kapsel

Loe rohkem: Novena Fatima Jumalaemale

Jumaliku halastuse novena: 7. päev

Täna tooge Minuni KÕIK INIMESED, ERITI KÕIK PATUSED, ja kastke nad Minu halastuse ookeani. Nii lohutate Mind kibedas leinas, millesse hingede kaotus Mind sukeldab.

Halastavaim Jeesus, kelle loomuses on meie peale kaastunne ja meile andeks anda, ei vaata meie pattudele, vaid meie usaldusele, mille paneme Sinu lõputule headusele. Võtke meid kõiki vastu oma kaastundlikuma südame elupaika ja ärge kunagi laske meil sellest põgeneda. Me palume seda Sinu armastuse läbi, mis ühendab Sind Isa ja Püha Vaimuga.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk kogu inimkonnale ja eriti vaestele patustele, kes kõik on ümbritsetud Jeesuse Kaastundlikumast Südamest. Tema kurva kannatuse nimel näita meile oma halastust, et me ülistaksime Sinu halastuse kõikvõimsust igavesti ja igavesti.

Aamen.

Palvetage Jumaliku halastuse kapsel

Jumaliku halastuse novena: 8. päev

Täna tooge Minuni KÕIK INIMESED, ERITI KÕIK PATUSED, ja kastke nad Minu halastuse ookeani. Nii lohutate Mind kibedas leinas, millesse hingede kaotus Mind sukeldab.

Halastavaim Jeesus, kelle loomuses on meie peale kaastunne ja meile andeks anda, ei vaata meie pattudele, vaid meie usaldusele, mille paneme Sinu lõputule headusele. Võtke meid kõiki vastu oma kaastundlikuma südame elupaika ja ärge kunagi laske meil sellest põgeneda. Me palume seda Sinu armastuse läbi, mis ühendab Sind Isa ja Püha Vaimuga.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk kogu inimkonnale ja eriti vaestele patustele, kes kõik on ümbritsetud Jeesuse Kaastundlikumast Südamest. Tema kurva kannatuse nimel näita meile oma halastust, et me ülistaksime Sinu halastuse kõikvõimsust igavesti ja igavesti.

Aamen.

Palvetage Jumaliku halastuse kapsel

Jumaliku halastuse novena: 9. päev

Täna tooge Minuni KÕIK INIMESED, ERITI KÕIK PATUSED, ja kastke nad Minu halastuse ookeani. Nii lohutate Mind kibedas leinas, millesse hingede kaotus Mind sukeldab.

Halastavaim Jeesus, kelle loomuses on meie peale kaastunne ja meile andeks anda, ei vaata meie pattudele, vaid meie usaldusele, mille paneme Sinu lõputule headusele. Võtke meid kõiki vastu oma kaastundlikuma südame elupaika ja ärge kunagi laske meil sellest põgeneda. Me palume seda Sinu armastuse läbi, mis ühendab Sind Isa ja Püha Vaimuga.

Igavene Isa, pööra oma halastav pilk kogu inimkonnale ja eriti vaestele patustele, kes kõik on ümbritsetud Jeesuse Kaastundlikumast Südamest. Tema kurva kannatuse nimel näita meile oma halastust, et me ülistaksime Sinu halastuse kõikvõimsust igavesti ja igavesti.

Aamen.

Palvetage Jumaliku halastuse kapsel

000 ingli number, mis tähendab kaksikleeki

Loe rohkem: St. Michael Novena Kaitseks kurjuse vastu