Julgustavad piiblisalmid lootusest

Encouraging Bible Verses About HopeUurige Oma Ingli Arv

Piibli salmid lootusest on mõeldud neile, kes on masendunud ja kaotanud motivatsiooni oma elu või eesmärkide poole.Me kõik oleme elus kõige oodatumaid olukordi läbi elanud. Peate kindlasti teadma ühte asja, et ükskõik mis ka ei juhtuks, ei tohiks te kunagi lootust kaotada, sest see on ainus asi, mis hoiab teid pärast ebaõnnestumisi puutumatuna, see motiveerib teid edasi pingutama.Ärge olge skeptiline oma võimaluste suhtes, ärge müüge end lühikeseks, olge sihikindel ja te arenete hästi, võit on teie soontes.

Peate lihtsalt sees oleva sädeme süütama.Asjad kas lähevad korda või mitte ja selline on elu. Tõusmiseks peate liikuma ette kõigest, mis teid tagasi tõmbab.

Hoidke lootust enda suhtes kõrgel, peate uskuma oma edusammudesse.

Isegi lootuse taga on peidus ilus tähendus st. H-hoidja O-peal P-valu E-otsad .Te ei tohi lasta endal kannatada oma lootusi kukutades, pidage meeles, et valu on vältimatu, juhtub see, mis kindlasti juhtuma peab, aga kannatusi ei juhtu.

Kannatamine on valikuline, saad jälgida, kas soovid lootust kaotada ja jõude istuda või tõsta oma lootusi ja keskenduge tugevale tagasitulekule.

Jumal on teie kõrval, pakkudes teile täielikku tuge koos oma rahulike õnnistustega.

Kõik, mida pead tegema, on uskuda ja hoida oma lootust kõrgel Temasse ja mis kõige tähtsam iseendasse ning näed pikemas perspektiivis imesid juhtumas.

Julgustavad piiblisalmid lootusest

Julgustavad piiblisalmid lootusest

Piibli salmid lootusest

Need hoolikalt valitud piiblisalmid lootusest on aidanud mind isiklikult ja miljoneid teisi. Kui ma tunnen end eksinud ja masenduses, siis need salmid inspireerivad ma loobun masendist ja töötan oma eesmärkide nimel.

Kutsun teid üles ka neid salme sellistel rasketel aegadel lugema.

Roomlastele 15:13

Nüüd täitku lootuse Jumal teid kogu rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes.

Heebrealastele 11:1

Nüüd on usk kindlus asjades, mida loodetakse, tõestus asjade kohta, mida pole nähtud.

Heebrealastele 3:6

Aga Kristus kui Poeg oma maja üle; kelle koda me oleme, kui hoiame oma julgust ja lootuse hiilgust lõpuni kindlalt.

Galaatlastele 5:5

Sest me ootame Vaimu läbi usus õiguse lootust.

Heebrealastele 7:25

Seetõttu on ta võimeline ka lõplikult päästma neid, kes tema kaudu Jumalale lähenevad, sest ta elab igavesti, et nende eest palvetada.

Roomlastele 8:24-25

Sest me oleme päästetud lootuses, aga nähtav lootus ei ole lootus. Sest kes loodab sellele, mida ta näeb? Aga kui me loodame sellele, mida me ei näe, siis ootame seda koos kannatlikkust .

Roomlastele 5:5

Lootus ei reeda meid, sest Jumala armastus on meile antud Püha Vaimu kaudu valatud meie südametesse.

Heebrealastele 7:19

Sest seadus ei teinud midagi täiuslikuks) ja andis sellele parema lootuse, mille kaudu me läheneme Jumalale.

1. Peetruse 1:3-5

Kiidetud olgu meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal ja Isa, kes oma suure halastuse järgi sai meile uuesti isaks elavale lootusele Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmise kaudu, kadumatule ja rikkumatule pärandile, ja see ei ole hääbuvad, säilitatuna taevas teile, kes olete Jumala väega kaitstud usu kaudu pääste poole, mis on valmis ilmuma viimsel ajal.

Koloslastele 3:1-2

Kui te olete koos Kristusega üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Keskenduge asjadele, mis on ülal, mitte asjadele, mis on maa peal.

Efeslastele 1:18

Olge oma südame silmad valgustatud, et saaksite teada, mis on tema kutsumise lootus ja mis on tema pärandi auhiilguse rikkus pühades.

2. Korintlastele 4:17-18

Sest meie kerge viletsus, mis hetkel on, mõjub meile üha enam ja enam ülimalt igavese hiilguse raskusena; samas kui me ei vaata asju, mida nähakse, vaid asju, mida ei näe. Sest nähtavad on ajalikud, aga nähtamatud on igavesed.

Johannese 3:16

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainusündinud Poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

1. Johannese 5:13-14

Seda ma olen kirjutanud teile, kes usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite, et teil on igavene elu, ja et te usuksite jätkuvalt Jumala Poja nimesse. See on see julgus, mis meil on tema vastu, et kui me midagi tema tahte kohaselt palume, kuulab ta meid.

Galaatlastele 6:8

Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast rikutust. Kes aga Vaimule külvab, see lõikab Vaimust igavest elu.

1. Johannese 3:2-3

Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed ja pole veel ilmutatud, kelleks me saame. Kuid me teame, et kui ta ilmub, oleme tema sarnased; sest me näeme teda sellisena, nagu ta on. Igaüks, kellel on see lootus tema peale, puhastab iseennast, nii nagu tema on puhas.

Roomlastele 8:16-17

Vaim ise tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed; ja kui lapsed, siis pärijad; Jumala pärijad ja Kristuse kaaspärijad; kui me tõesti kannatame koos temaga, et meidki austataks koos temaga.

Loe rohkem: Graatsilised ettemääratuse piiblisalmid

Koloslastele 1:27

Kellele Jumalal oli hea meel teada anda, mis on selle saladuse hiilguse rikkus paganate seas, milleks on Kristus teis, auhiilguse lootus.

Filiplastele 1:6

Olles selles kindlad, et see, kes teis alustas head tööd, viib selle lõpule kuni Jeesuse Kristuse päevani.

Filiplastele 3:13-14

Vennad, ma ei arva, et oleksin end veel kätte saanud, aga üht ma teen. Unustades selle, mis on taga, ja sirutades end eelolevate asjade poole, liigun ma eesmärgi poole, et saada Jumala kõrge kutse auhind Kristuses Jeesuses.

Roomlastele 8:18

Sest ma arvan, et praeguse aja kannatused ei ole väärt võrdlemist hiilgusega, mida meile ilmutatakse.

Rohkem piiblisalme lootuse kohta rasketel aegadel

1. Peetruse 5:10

Ent kogu armu Jumal (kes on kutsunud teid oma igavesse auhiilgusse Kristuse Jeesuse läbi) täiustagu teid, tugevdab, tugevdab ja rahustab teid pärast seda, kui olete mõnda aega kannatanud.

palve kaksikute eostamiseks

Jeremija 29:11

Sest ma tean mõtteid, mis ma teie peale mõtlen, ütleb Issand, rahu ja mitte kurja mõtteid, et anda teile lootust teie pärast.

Jesaja 43:1-2

Aga nüüd ütleb nii Issand, kes sind lõi, Jaakob, ja see, kes sind lõi, Iisrael: Ära karda, sest ma olen su lunastanud! Olen kutsunud sind sinu nimega, sa oled minu. Kui sa lähed läbi vete, olen ma sinuga; ja läbi jõgede ei ujuta sind üle: kui sa kõnnid läbi tule, siis sa ei põle ega leek su peal.

Nutulaulud 3:22

[See on] Jehoova heldusest, et me ei jää tühjaks, sest tema kaastunne ei lõpe.

5. Moosese 31:6

Ole tugev ja julge, ära karda ega karda neid, sest Issand, su Jumal, on see, kes sinuga kaasa läheb. ta ei jäta sind alt ega jäta sind maha.

Tiitusele 3:4-7

Aga kui Jumala, meie Päästja lahkus ja armastus inimese vastu ilmusid, mitte õiguse tegude läbi, mida me ise tegime, vaid tema halastuse järgi, päästis ta meid taassünni ja uuendamise pesemise läbi Püha Vaimu läbi. , mida ta valas meie peale rikkalikult meie Päästja Jeesuse Kristuse kaudu; et me saaksime tema armust õigeks mõistetud pärijateks igavese elu lootuse järgi.

Jesaja 40:31

Aga need, kes ootavad Issandat, uuendavad oma jõudu; nad tõusevad tiibadega nagu kotkad; nad jooksevad ega ole väsinud; nad kõnnivad ega minesta.

Jeremija 17:7-8

Õnnis on mees, kes loodab Issanda peale ja kelle usaldus on Issand. Sest ta on nagu vee äärde istutatud puu, kes ajab oma juured välja jõe äärde ega karda kuumust, vaid ta lehed on rohelised; ja ei ole ettevaatlik põua aastal ega lakka vilja kandmast.

Heebrealastele 11:1

Nüüd on usk kindlus asjades, mida loodetakse, veendumus asjades, mida pole näha.

Roomlastele 15:13

Lootuse Jumal täitku teid kogu rõõmu ja rahuga uskumises, et teil oleks Püha Vaimu väes ohtralt lootust.

Roomlastele 5:1

Tema kaudu oleme saanud ka usu kaudu juurdepääsu sellesse armu, milles me seisame, ja me rõõmustame Jumala auhiilguse lootuses.

5. Moosese 31:6

Ole tugev ja julge. Ära karda ega karda neid, sest see on Issand, su Jumal, kes läheb sinuga. Ta ei jäta sind ega jäta sind maha.

Psalm 39:7

Ja nüüd, Issand, mida ma ootan? Minu lootus on sinus.

1. Timoteosele 6:17

Mis puutub praeguse ajastu rikastesse, siis ärge käske neil olla üleolevad ega seadma oma lootusi rikkuse ebakindlusele, vaid Jumalale, kes annab meile rikkalikult kõike, millest rõõmu tunda.

Psalm 71:5

Sest sina, Issand, oled mu lootus, mu usaldus, Issand, mu noorusest peale.

Markuse 9:23

Ja Jeesus ütles talle: 'Kui sa suudad!' Kõik on võimalik sellele, kes usub.

Iiob 5:15-16

Ta päästab abivajajad nende suus olevast mõõgast; ta päästab nad võimsate küüsist. Nii et vaestel on lootust ja ebaõiglus paneb suu kinni.

Psalm 43:5

Miks sa oled masendunud, mu hing, ja miks sa oled segaduses minu sees? Loota Jumalale; sest ma kiidan taas teda, oma päästet ja oma Jumalat.

Psalm 119:114

Sa oled mu peidupaik ja mu kilp; Loodan teie sõnale.

Psalm 33:18

Vaata, Issanda silm on neil, kes teda kardavad, neil, kes loodavad tema vankumatule armastusele.

Psalm 130:5

Ma ootan Issandat, mu hing ootab ja ma loodan tema sõna peale

Psalm 119:81

Mu hing igatseb sinu päästet; Loodan teie sõnale.

Psalm 9:18

Sest abivajajaid ei unustata alati ja vaeste lootus ei kao igaveseks.

jumaliku halastuse kapsel võimas palve

2. Korintlastele 3:12-14

Seega, kuna meil on selline lootus, oleme väga julged. Me ei ole nagu Mooses, kes kataks oma näo ette, et takistada iisraellastel nägemast selle, mis möödus, lõppu. Kuid nende meeled muutusid nüriks, sest tänapäevani jääb vana lepingu lugemisel sama loor. Seda ei ole eemaldatud, sest ainult Kristuses on see ära võetud.

Loe rohkem: Julgustavad piiblisalmid ja inspireerivad pühakirjad

Psalm 146:5

Õnnistatud olgu see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on Issandale, oma Jumalale

Psalm 42:11

Miks sa oled masendunud, mu hing, ja miks sa oled segaduses minu sees? Loota Jumalale; sest ma kiidan taas teda, oma päästet ja oma Jumalat.

Tiitusele 1:1-2

Paulus, Jumala sulane ja Jeesuse Kristuse apostel, Jumala valitute usu ja tõe tundmise nimel, mis on kooskõlas jumalakartlikkusega, igavese elu lootuses, mille Jumal, kes ei valeta, tõotas enne algasid ajastud.

1. Tessalooniklastele 1:3

Meenutades meie Jumala ja Isa ees teie usutööd ja armastuse tööd ja lootuse vankumatust meie Issandas Jeesuses Kristuses.

1. Peetruse 1:13

Seepärast, valmistades oma meeled tegutsemiseks ette ja olles kaine mõtlemisega, loota täielikult armule, mis sulle Jeesuse Kristuse ilmumisel tuuakse.

Õpetussõnad 23:18

Kindlasti on tulevikku ja teie lootus ei katke.

Roomlastele 15:4

Sest kõik, mis vanasti kirjutati, on kirjutatud meile õpetuseks, et meil oleks vastupidavuse ja Pühakirja julgustuse läbi lootust.

Miika 7:7

Aga mina vaatan Issanda poole; Ma ootan oma pääste Jumalat; mu Jumal kuuleb mind.

1. Peetruse 3:15

Kuid oma südames austage Issandat Kristust kui püha, olles alati valmis kaitsma igaüht, kes teilt palub põhjust teie sees olevale lootusele. tehke seda siiski õrnuse ja austusega.

Õpetussõnad 24:14

Tea, et tarkus on selline sinu hingele; kui leiate selle, on tulevik ja teie lootus ei katke.

1. Korintlastele 15:19

Kui meil on Kristuses lootust ainult selles elus, oleme kõigist inimestest haletsusväärsemad.

Koloslastele 1:27

Neile otsustas Jumal teha teatavaks, kui suur on paganate seas selle saladuse hiilguse rikkus, milleks on Kristus teis, auhiilguse lootus.

Efeslastele 1:18

Olge oma südame silmad valgustatud, et te saaksite teada, mis on lootus, millesse ta teid on kutsunud, milline on tema hiilgava pärandi rikkus pühades.

Job 11:18

Ja te tunnete end kindlalt, sest lootust on; vaatate ringi ja puhkate turvaliselt.

Jeremija 29:11

Sest ma tean plaane, mis mul teie jaoks on, ütleb Issand, need plaanid heaolu ja mitte kurjuse jaoks, et anda teile tulevik ja lootus.

Heebrealastele 10:23

Hoidkem oma lootuse tunnistamisest vankumatult kinni, sest see, kes lubas, on ustav.

Jesaja 41:10

Ärge kartke, sest mina olen teiega; ära karda, sest mina olen sinu Jumal; Ma tugevdan sind, ma aitan sind, ma toetan sind oma õige parema käega.

Psalm 31:24

Olge tugevad ja teie süda olgu julge, kõik, kes ootate Issandat!

Psalm 10:17

Issand, sa kuuled vaevatute soovi; tugevdad nende südant; sa kallutad oma kõrva.

Joel 3:16

Issand möirgab Siionist ja kostab oma häält Jeruusalemmast ning taevad ja maa värisevad. Aga Issand on pelgupaik oma rahvale, kindlus Iisraeli rahvale.

Ilmutuse 21:4

Ta pühib ära kõik pisarad nende silmist ja surma ei ole enam, leinamist ega kisendamist ega valu ei ole enam, sest endine on möödunud.

Roomlastele 8:25

Aga kui me loodame sellele, mida me ei näe, siis ootame seda kannatlikult.

Psalm 71:14

Aga ma loodan pidevalt ja kiidan sind veel ja veel.

2 Korintos i aasta 4: 16-18

Nii et me ei kaota südant. Kuigi meie väline mina raiskab, uueneb meie sisemine mina päev-päevalt. Sest see kerge hetkeline viletsus valmistab meile igavese hiilguse raskust, mis ületab igasuguse võrdluse, kui me ei vaata nähtavale, vaid nähtamatule. Sest nähtavad asjad on mööduvad, aga nähtamatud on igavesed.

Tiitusele 3:7

Et me Tema armust õigeks mõistetuna saaksime igavese elu lootuse pärijateks.

Roomlastele 8:28

Ja me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, tuleb kõik kasuks, neile, kes on kutsutud tema eesmärgi järgi.

2. Korintlastele 5:17

Seega, kui keegi on Kristuses, on ta uus loodu. Vana on lahkunud; vaata, uus on tulnud.

Heebrealastele 6:18-19

Et kaks muutumatut asja, milles Jumalal ei ole võimalik valetada, saaksime meid, kes oleme varjupaika põgenenud, tugevalt julgustada meile seatud lootusest kinni pidama. See on meil kindel ja vankumatu hingeankur, lootus, mis siseneb eesriide taha.

Psalm 38:15

Aga sind, Issand, ma ootan; sina, Issand, mu Jumal, vastad.

Matteuse 11:28

Tulge minu juurde kõik, kes te vaevate ja olete koormatud, ja mina annan teile hingamise.

Psalm 33:22

Sinu vankumatus armastus, Issand, olgu meie peal, nagu me loodame Sinu peale.

Piibli salmid lootusest ja usust

Jeremija 29:11

Sest ma tean plaane, mis mul teie jaoks on, ütleb Issand, kavatsen teid õitseda ja mitte kahjustada, kavatseb anda teile lootust ja tulevikku.

Psalm 42:11

Miks, mu hing, sa oled masendunud?
Miks minu sees nii häiritud on?
Pane oma lootus Jumalale,
sest ma kiidan teda veel,
mu Päästja ja mu Jumal.

Jesaja 40:31

Aga need, kes loodavad Issanda peale
uuendavad nende jõudu.
Nad hõljuvad tiibadel nagu kotkad;
nad jooksevad ega väsi,
nad kõnnivad ega minesta.

Psalm 121:7-8

Issand hoiab sind kõige kurja eest –
ta valvab su elu üle;
Issand valvab teie tuleku ja mineku üle
nii nüüd kui igavesti.

Roomlastele 15:13

Lootuse Jumal täitku teid kogu rõõmu ja rahuga, kui te usaldate teda, et te saaksite Püha Vaimu väega üle lootuse.

Heebrealastele 11:1

Nüüd on usk kindlustunne selles, mida me loodame, ja kindlus selle suhtes, mida me ei näe.

1. Korintlastele 13:13

Ja nüüd jäävad alles need kolm: usk, lootus ja armastus. Kuid suurim neist on armastus.

Matteuse 11:28

Tulge minu juurde kõik, kes olete väsinud ja koormatud, ja ma annan teile hingamise.

Roomlastele 5:3-4

Mitte ainult, vaid me kiidame ka oma kannatuste üle, sest teame, et kannatused toovad järjekindlust; visadus, iseloom; ja iseloom, lootus.

Psalm 119:114

Sa oled mu pelgupaik ja kilp;
Panen lootuse teie sõna peale.

Heebrealastele 10:23

Hoidkem vankumatult kinni lootusest, mida tunnistame, sest tõotaja on ustav.

Psalm 31:24

Ole tugev ja võta südant,
kõik, kes te loodate Issanda peale.

Roomlastele 8:25

Aga kui me loodame sellele, mida meil veel ei ole, siis ootame seda kannatlikult.

Õpetussõnad 13:12

Edasilükatud lootus teeb südame pahaks,
aga täitunud igatsus on elupuu.

Psalm 16:9

Seepärast on mu süda rõõmus ja mu auhiilgus rõõmustab; ka minu liha puhkab lootuses.

Psalm 119:114

Sa oled mu peidupaik ja mu kilp; Loodan Sinu sõna peale.

Psalm 130:7

Iisrael, looda Issanda peale; sest Issanda juures on halastus ja Tema juures on palju lunastust.

Psalm 147:11

ISSAND tunneb heameelt nendest, kes teda kardavad, nendest, kes loodavad Tema halastusele.

Õpetussõnad 23:18

Sest kindlasti on teispoolsus ja teie lootus ei katke.

Jesaja 9:7

Tema valitsuse kasvul ja rahul ei ole lõppu Taaveti troonil ja Tema kuningriigil, et seda korraldada ja kehtestada kohtu ja õigusega sellest ajast alates, isegi igavesti. Vägede Issanda innukus teeb seda.

Jesaja 11:9

Nad ei tee haiget ega hävita kogu mu pühal mäel, sest maa on täis ISSANDA tundmist nagu veed katavad merd.

Jeremija 17:7

Õnnis on mees, kes loodab Jehoova peale ja kelle lootus on Issand.

Jeremija 29:11

Sest ma tean mõtteid, mis ma teie peale mõtlen, ütleb Issand, rahu ja mitte kurja mõtteid, et anda teile tulevik ja lootus.

Nutulaulud 3:24

'Issand on minu osa,' ütleb mu hing, 'seepärast ma loodan Tema peale!'

Taaniel 2:44

Ja nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mida ei hävitata iial; ja kuningriiki ei jäeta teistele inimestele; see puruneb tükkideks ja hävitab kõik need kuningriigid ning püsib igavesti.

Taaniel 12:3

Need, kes on targad, säravad nagu taevalaotuse sära ja need, kes pööravad paljusid õiguse poole, nagu tähed igavesti ja igavesti.

Miika 4:4

Aga igaüks istub oma viinapuu ja viigipuu all ja keegi ei karda neid; sest vägede Issanda suu on rääkinud.

Sefanja 3:17

Issand, teie Jumal teie keskel, Vägev, päästab; Ta rõõmustab sinu üle rõõmuga, Ta vaigistab sind oma armastusega, Ta rõõmustab sinu üle lauldes.

Malakia 3:16

Siis rääkisid need, kes kartsid Issandat, omavahel ja Issand kuulas ja kuulis neid; nii kirjutati tema ees mälestusraamat neile, kes kardavad Issandat ja mõtlevad tema nimele.

Matteuse 25:21

Tema isand ütles talle: 'Hästi tehtud, hea ja ustav sulane! sa olid ustav väheste asjade üle, ma panen sind paljude asjade üle valitsejaks. Sisenege oma isanda rõõmusse.

Roomlastele 5:5

Nüüd ei vea lootus pettumust, sest Jumala armastus on meie südamesse valatud Püha Vaimu kaudu, [mis] meile anti.

Roomlastele 12:12

Rõõmustades lootuses, kannatlikult viletsuses, püsides vankumatult palves.

Roomlastele 15:4

Sest kõik, mis varem on kirjutatud, on kirjutatud meie õppimiseks, et meil oleks Pühakirja kannatlikkuse ja tröösti kaudu lootust.

Roomlastele 15:13

Nüüd täitku lootuse Jumal teid kogu rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väega.

1. Korintlastele 2:9

Seda, mida Jumal on valmistanud neile, kes Teda armastavad, ei ole silm näinud ega kõrv kuulnud ega inimese südamesse jõudnud.

Efeslastele 1:18

Sinu mõistuse silmad on valgustatud; et te teaksite, mis on Tema kutsumise lootus, mis on Tema pärandi auhiilguse rikkus pühades.

Koloslastele 1:27

Jumal tahtis neile teha teatavaks, mis on selle saladuse hiilguse rikkus paganate seas: mis on Kristus teis, auhiilguse lootus.

1. Tessalooniklastele 5:8

Aga meie, kes me oleme, olgem kained, kandke selga usu ja armastuse rinnakilp ning päästelootuse kiivriks.

Tiitusele 1:2

Igavese elu lootuses, mille Jumal, kes ei oska valetada, lubas enne aja algust.

Tiitusele 2:13

Ootan meie suure Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse õnnistatud lootust ja hiilgavat ilmumist.

2. Peetruse 1:10-11

Seepärast, vennad, olge veelgi hoolsamad, et oma kutse ja väljavalimine oleks kindlad, sest kui te seda teete, ei komista te kunagi; sest nõnda antakse teile rikkalikult sissepääsu meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse igavesse kuningriiki.

1. Johannese 3:2

Armsad, nüüd oleme me Jumala lapsed; ja veel pole avalikustatud, kelleks me saame, aga me teame, et kui Ta ilmub, saame Tema sarnaseks, sest me näeme Teda sellisena, nagu Ta on.

1. Johannese 3:3

Ja igaüks, kellel on see lootus Temale, puhastab ennast, nagu Tema on puhas.

Ilmutuse 21:4

Ja Jumal pühib ära kõik pisarad nende silmist; ei ole enam surma ega kurbust ega kisa. Valu ei ole enam, sest endised asjad on möödas.

1. Peetruse 1:3-5

Kiidetud olgu meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal ja Isa, kes oma küllusliku halastuse läbi on meid uuesti sünnitanud elavale lootusele Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmise kaudu, kadumatuks ja rüvetamatuks pärandiks, mis ei hääbu, säilitatud taevas teie jaoks, keda Jumala vägi usu läbi hoiab päästmiseks, mis on valmis ilmutama viimsel ajal.

Loe rohkem: Sisukad piiblisalmid sõprusest

Koloslastele 3:1-2

Kui te olete koos Kristusega üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus on Kristus, istub Jumala paremal käel. Sea oma meelt ülalolevatele asjadele, mitte asjadele maa peal.

Efeslastele 1:18

Sinu mõistuse silmad on valgustatud; et te teaksite, mis on Tema kutsumise lootus, mis on Tema pärandi auhiilguse rikkus pühades.

kingitused tüdrukutele alla 10 dollari

2. Korintlastele 4:17-18

Sest meie kerge viletsus, mis on vaid hetkeks, mõjub meile palju suurema ja igavese auhiilguse raskusega, samal ajal kui me ei vaata seda, mida on näha, vaid seda, mida ei ole näha. Sest nähtavad on ajutised, aga nähtamatud on igavesed.

Johannese 3:16

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta andis oma ainusündinud Poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.

1. Johannese 5:13-14

Seda ma olen kirjutanud teile, kes usute Jumala Poja nimesse, et te teaksite, et teil on igavene elu, ja et te usuksite jätkuvalt Jumala Poja nimesse.

Galaatlastele 6:8

Kes Vaimule külvab, see lõikab Vaimu poolt igavest elu.

1. Johannese 3:2-3

Armsad, nüüd oleme me Jumala lapsed; ja veel pole avalikustatud, kelleks me saame, aga me teame, et kui Ta ilmub, saame Tema sarnaseks, sest me näeme Teda sellisena, nagu Ta on. Ja igaüks, kellel on see lootus Temale, puhastab ennast, nagu Tema on puhas.

Roomlastele 8:28-29

Ja me teame, et kõik tuleb kasuks neile, kes armastavad Jumalat, neile, kes on kutsutud Tema eesmärgi järgi. Kelle jaoks Ta ette tundis, on Ta ka ette määranud olema oma Poja näo sarnased, et Ta oleks esmasündinu paljude vendade seas.

Roomlastele 8:16-17

Vaim ise tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed, ja kui lapsed, siis ka pärijad – Jumala pärijad ja Kristuse kaaspärijad, kui me tõesti kannatame koos Temaga, et ka meid üheskoos austataks.

Koloslastele 1:27

Jumal tahtis neile teha teatavaks, mis on selle saladuse hiilguse rikkus paganate seas: mis on Kristus teis, auhiilguse lootus.

Miika 7:7

Aga mis minusse puutub, siis ma valvan lootuses Issanda poole,
Ootan Jumalat, oma Päästjat;
mu Jumal kuuleb mind.

Psalm 130:5

Ma ootan Issandat, kogu mu olemus ootab,
ja tema sõna peale panin ma lootuse.

Nutulaulud 3:24

Ma ütlen endale: Issand on minu osa;
seepärast jään ma teda ootama.

Psalm 25:5

Juhtige mind oma tões ja õpetage mind,
sest sina oled Jumal, mu Päästja,
ja mu lootus on sinus terve päeva.

Psalm 33:22

Olgu sinu vankumatu armastus meiega, Issand,
isegi kui me lootsime sinu peale.

Roomlastele 5:5

Ja lootus ei tee meid häbisse, sest Jumala armastus on meie südamesse valatud Püha Vaimu kaudu, kes on meile antud.

1. Peetruse 1:3

Kiidetud olgu meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal ja Isa! Oma suures halastuses on ta Jeesuse Kristuse surnuist ülestõusmise kaudu meile uuesti sünnitanud elavasse lootusesse.

Jesaja 61:1

Suveräänse Issanda Vaim on minu peal,
sest Issand on mind võidnud
kuulutada häid sõnumeid vaestele.
Ta on mind saatnud siduma murtud südameid,
kuulutada vangidele vabadust
ja vabastada vangid pimedusest.

1. Peetruse 3:15

Kuid oma südames austage Kristust kui Issandat. Olge alati valmis vastama kõigile, kes paluvad teil põhjendada oma lootust. Kuid tehke seda õrnuse ja austusega.

Efeslastele 4:4

On üks keha ja üks Vaim, nagu teid kutsuti ühele lootusele, kui teid kutsuti.

Koloslastele 1:27

Neile on Jumal otsustanud teha paganate seas teatavaks selle saladuse hiilgava rikkuse, milleks on Kristus teis, auhiilguse lootus.

Filiplastele 1:6

Olles kindel selles, et Tema, kes on alustanud sinus head tööd, viib selle lõpule kuni Jeesuse Kristuse päevani.

Filiplastele 3:13-14

Vennad, ma ei loe end tabatuks; aga üht ma teen, unustades selle, mis on selja taga, ja sirutades ette selle, mis on ees, püüdlen eesmärgi poole, et saada Jumala üleskutse auhinda Kristuses Jeesuses.

Roomlastele 8:18

Sest ma arvan, et praeguse aja kannatused ei ole väärt võrdlemist hiilgusega, mida meis ilmutatakse.

1. Peetruse 5:10

Ent kogu armu Jumal, kes meid on kutsunud oma igavesse auhiilgusse Kristuse Jeesuse läbi, täiustagu, tugevdagu, tugevdagu ja rahustagu teid pärast seda, kui olete mõnda aega kannatanud.

2. Korintlastele 5:7

See, mis Thomasega juhtus, oli hoiatus ja hoiatus hilisematele põlvkondadele, et rohkem inimesi saaks hoiatada end mitte olema kahtlejad nagu Thomas, ja et kui nad täidaksid end kahtlusega, vajuksid nad pimedusse. Kui järgite Jumalat, kuid tahate täpselt nagu Toomas alati puudutada Issanda ribi ja tunda Tema küünejälgi, et kinnitada, kontrollida, spekuleerida, kas Jumal on olemas või mitte, siis Jumal hülgab teid. Niisiis, Issand Jeesus nõuab, et inimesed ei oleks Toomase sarnased, usuksid ainult seda, mida nad oma silmaga näevad, vaid oleksid puhtad, ausad inimesed, et nad ei kahtleks Jumala suhtes, vaid lihtsalt usuksid Temasse ja järgiksid teda. Sellised inimesed on õnnistatud. See on väga väike nõue, mille Issand Jeesus inimestele esitab, ja see on hoiatus Tema järgijatele (Jumala töö, Jumala meelelaad ja Jumal ise III).

piibel on ajatu tarkuse aare. Kõik ustavad peavad seda lugema, et neile oma elu eesmärk selgeks teha.

Loe rohkem: Kui tunnete end kunagi lootusetuna, võite ka lugeda palve Püha Juuda poole end meeleheitel aegadel leevendada.